שלבים בניהול תיק משפטי במשרד עורכי הדין אלמוג -שפירא

פגישה ראשונית – מקצועיות לצד אנושיות

פגישה ראשונית היא השלב הראשון – והחשוב ביותר – בדרך למימוש הזכויות של הלקוח.
במסגרת הפגישה הראשונית אנו נקשיב לכל סיפור המקרה מפיו של הלקוח, וניישם את כל העובדות אשר מוצגות לנו, לכדי מצב משפטי נתון. במילים אחרות, כבר בפגישה זו נוכל להעריך את המצב המשפטי, ואת הכדאיות הרגשית והכלכלית בקידום בחינה משפטית של המקרה.

חשוב להדגיש, כי במקרים רבים, המסקנה בדבר כדאיות ההליך המשפטי תלויה בהיוועצותנו עם מומחים שונים. בכל הנוגע לזהות המומחים והחשיבות בהיוועצות עימם נוכל לפרט לכם במהלך הפגישה.

במשרד עורכי הדין אלמוג-שפירא הלקוחות חשים בני בית

הפגישה הראשונית, מעבר להיותה מקצועית, היא בראש ובראשונה פגישה בין בני אדם, שהרי הלקוח צריך להרגיש כי עורך הדין היושב מולו, יוכל לייצגו בהוגנות, מקצועיות ואמינות. מנגד, גם עורך הדין אינו מחויב לקבל על עצמו ניהול של כל תיק. על כן, גם עורך הדין במהלך הפגישה, מתרשם מהלקוח, מאמינותו, ובעיקר מיכולתו לשיתוף פעולה, ושוקל האם נכון לקבל את התיק העומד מולו לבחינה משפטית ולייצוג, ואם כך הדבר, יחתום הלקוח על טפסים שיסדירו את מהות הייצוג (לרוב מדובר בטופס ייפוי כוח, טופס ויתור על סודיות רפואיות והסכם שכר טרחה).

חשוב להדגיש כי לפגישה הראשונה במשרדנו חשיבות רבה, ואף לרוב מרגשת. לקוחות רבים אשר מגיעים למשרדנו יחושו בני בית, ועם סיום הטיפול בתיק ובעת קבלת הפיצוי – תמיד יזכרו את הפגישה הראשונית.

אינפוגרפיקה שלבי מימוש זכויות

הגשת התביעה – מלאכת מחשבת של איסוף ראיות ויצירת חוות דעת מומחים

כתב התביעה הוא תמצית הטענות הרלבנטיות – הן המשפטיות והן העובדתיות. מועד הגשת התביעה הוא הצעד שמעיד על סיומן של ההכנות המשפטיות ותחילתו של ההליך המשפטי הפורמאלי. שלב זה הוא תוצר של מספר שלבי משנה המבוצעים לאחר הפגישה הראשונית, כפי שנפרט להלן:

איסוף תיעוד – ככל שהתיק קשור בנושאים רפואיים, אנו נפעל לאסוף את כל התיקים הרפואיים הרלבנטיים. לעתים גם יש לאסוף תיעוד אחר, כגון, תיקים ביטוחיים, תיקים מהמוסד לביטוח לאומי וכדומה. תהליך זה לרוב אורך מספר שבועות.

פניה למומחים – צעד זה של פנייה למומחים, לרוב, מחולק לשני שלבים פנימיים: פנייה למומחים הרלבנטיים לתיק לבחינה ראשונית, ובעת הצורך, עריכת חוות הדעת הנדרשות לצורך הייצוג בתיק. ככל שהמומחים עורכים חוות דעת התומכות בטענות, אנו ניגש למלאכת עריכת כתב התביעה.

החלוקה לשני השלבים הפנימיים הללו, נועדה למנוע מכם הוצאות מיותרות, שכן אין כל סיבה לשלם עבור חוות דעת, שלא תתמוך בטענתכם.

לאחר הגשת כתב התביעה, יפעל הנתבע להגשת כתב הגנה וחוות דעת מטעמו, והתיק יקבע לדיון קדם משפט. במהלך זמן זה, ניתן לרוב לפעול למיצוי הלכי פשרה וזאת בין בפנייה להליך גישור ובין הגשת תחשיבי נזק וקבלת הצעת בית המשפט לפשרה. בהיעדר הסכמה לפנות להליכי פשרה ייקבע התיק לשמיעת ראיות ולמתן פסק דין על ידי בית המשפט.

אנו עומדים לרשות הלקוחות – גם לאחר קבלת הפיצוי

קבלת הפיצוי הוא השלב האחרון אשר בכל מתן הייצוג וההליך המשפטי במשפט אזרחי. הלכה למעשה, ניתן להגיע לשלב זה הן בהליכי פשרה והן בפסק דין, ככל ופסק הדין מקבל את התביעה.

יחד עם זאת, חשוב להדגיש, כי אנו לא רואים בקבלת הפיצוי כסיום הקשר בין משרדנו לבין הלקוח, להפך. אנו מאמינים שעורך דין טוב, הוא עורך דין לחיים.

לקוחותינו המרוצים הם "השגרירים" הטובים ביותר של משרדנו. משכך, אנו סבורים כי שמו הטוב של משרדנו אינו נובע דווקא מגובה הפיצוי שהשגנו עבור לקוחותינו, כי אם מטיב השירות שאנו מעניקים לכל לקוח ולקוח, גם לאחר שמסתיים הטיפול בתיק.

אנו נשמח לעמוד לרשותכם וללוות אתכם – החל מהפגישה הראשונית ועד לקבלת הפיצוי לו אתם זכאים.