נזקי גוף הלכות | עו"ד אלמוג שפירא

זכויות בגין נזקי גוף קיימות באספקלריות רבות. תאונות דרכים, תאונות ברשות הרבים, תאונות עבודה ועוד. השנים הרבות יצרו במשפטנו הלכות בסיסיות אשר עיקרן לאפשר לניזוקים לקבל באופן וודאי ככל הניתן את הפיצוי, באופן שישמור את עיקרי דיני הנזיקין כגון השבת המצב לקדמותו. חשוב לקרוא ולדעת את עיקרי ההלכות, למען נדע את זכויותינו הבסיסיות בכל מקרה של נזק גוף.

פיצויים לפושט רגל

פיצויים לפושט רגל

עו"ד רפאל אלמוג , 10.02.2019

כאשר אדם מוכרז כפושט רגל, עוברים נכסיו לניהולו של נאמן. הנאמן מפקיד את הכספים המתקבלים ממכירת הנכסים בקופת כינוס נכסים, שממנה מחולקים כספים לנושי החייב.… קרא עוד