תביעות ביטוח חיים מאמרים | עו"ד אלמוג שפירא

תחום ביטוח החיים מקבל מקום מרכזי בחוק חוזה הביטוח, וסעיפיו זוכים לפרשנות מתמידה של שופטי ישראל.

מעניין מאוד לקרוא ולהתעדכן כל העת בפסיקות חדשות בתחום מעניין זה, אשר השלכותיו הכלכליות והמשפטיות משמעותיות עד מאוד.

מצב רפואי קודם

מצב רפואי קודם

עו"ד רפאל אלמוג , 26.02.2017

העיקרון הבסיסי מאחורי רכישת ביטוח בכלל, וביטוחי חיים ובריאות בפרט, הוא שקיים פער בין הצדדים לעסקה (המבוטח והמבטח) לגבי נתוני העסקה, ועל מנת לגשר על… קרא עוד