תביעות ביטוח חיים פסקי דין | עו"ד אלמוג שפירא

החלטותיו של בית המשפט בנוגע לתחום ביטוח החיים משפיעות באופן ישיר על זכויות כל המבוטחים בישראל. לכן חשוב מאוד להיות מעודכן בכל פסיקה חדשה הקשורה בתחום דינאמי וחשוב זה.

בפרק זה נפרט את הפסיקות העדכניות והחשובות בתחום ביטוח החיים תוך ציון ההשלכות של פסיקות בתי המשפט על זכויות המבוטחים.

פרשנות המנוגדת לחוזה

פרשנות המנוגדת לחוזה

עו"ד רפאל אלמוג , 20.03.2018

ביטוח "ריסק" (או "ריזיקו") הוא ביטוח חיים שמחייב את המבטחת לשלם למוטבי המבוטח תגמולים במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת ביטוח מוגבלת בזמן. בעת נטילת… קרא עוד

נטלי הוכחה בפרשנות חוזה ביטוח

נטלי הוכחה בפרשנות חוזה ביטוח

עו"ד רפאל אלמוג , 27.11.2016

פעמים רבות, אנו נתקלים במקרים בהם מבוטחים טוענים לסטייה של תנאי הפוליסה, מן המוסכם על ידי סוכן הביטוח / המבטח בשיחות שהתקיימו בעל פה, ולעיתים… קרא עוד