מעוניין בייעוץ משפטי?

רחוב התע"ש 3 א' רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635
office@rlaw.co.il
שלח

תביעות סיעוד - פסקי דין

בתחום ביטוחי הסיעוד ישנן מחלוקות משמעותיות שעדיין לא זכו לעמדה חד משמעית על ידי בית המשפט העליון בישראל. בשל כך מירב התיקים והמחלוקות מסתיימים בקניית סיכונים הדדית.

יחד עם זאת, ישנן לעתים פסיקות הנוגעות לתחום חשוב זה, ואנו דואגים כל העת להישאר מעודכנים במצב המשפטי בתחום תביעות הסיעוד, אשר אין לנו ספק בדבר חשיבותו. היכנסו לקרוא אודות פסיקות בתחום, והישארו מעודכנים כל העת.

 1. חויבה בריבית עונשית

  מגדל סירבה לשלם למבוטחה, קשיש בן 84 את תגמולי ביטוח הסיעוד, בטענה כי מצבו הקוגניטיבי (תשישות נפש) אינו מזכה אותו בתגמולי ביטוח בפוליסה שרכש, אף על פי שהיתה מחויבת בכיסוי זה על פי חוזרי הפיקוח על הביטוח ואף על פי שממילא המבוטח עונה לתנאי הפוליסה שמכרה לו. בשל סירובה חסר תום הלב, חייבה בית משפט השלום בהרצליה בתשלום ריבית עונשית מקסימלית (פי עשרים מהריבית הקבועה בחוק הפרשי הצמדה וריבית). עיינו בפסק הדין.
 2. אושרה ייצוגית נגד דקלה

  לטענת אלמנת מבוטח, "דקלה" לא הבהירה שהביטוח הסיעודי שלה אינו מכסה ימי אשפוז בבית חולים. בית המשפט אישר ניהול תביעה ייצוגית נגד המבטחת בעניין זה. בקובעו כן הביא בית המשפט המחוזי שיקולים של גילוי נאות וכן תנאי מקרה הביטוח, כפי שאלו הובאו במסגרת חוזרי הפיקוח על הביטוח. עיינו בכתבה אודות פסק הדין.
 3. מגמה של שינוי

  "הראל" ניסתה להתנער ממבוטח סיעודי צעיר, אך בית המשפט פסק נגדה, מבלי שאפשר לה להתגונן, וקבע כי אין צורך בחוות דעת רפואית להוכחת מצבו של המבוטח. בעשותו כן, קבע בית המשפט כי ניתן להסתפק בהערכות הרפואיות שעבר המבוטח במסגרת הרפואה הציבורית, וכן הערכות חברת הביטוח עצמה. פסק הדין ניתן בסדר דין מקוצר, ומהווה איפוא המשך ישיר למגמה מבורכת שהולכת ותופסת תאוצה בבתי המשפט.
 4. חוות דעת בתביעות סיעוד

  מבוטחת, קשישה סיעודית, ביקשה לקבל את כספי הפוליסה ולאחר שדקלה סירבה פנתה לבית המשפט. לתביעתה, לא צריפה המבוטחת חוות דעת רפואית, כפי הנהוג בתביעות נזיקין. דקלה הגישה בהתאם בקשה למחוק את תביעתה על סף, אך בית המשפט סירב לקבל את הבקשה, תוך שהוא מקבל את נימוקי משרדנו, כי מצב סיעודי אינו רפואי, אלא מצב הנתון לפרשנות תנאי הפוליסה על ידי השופט. עיינו בהחלטה הייחודית.
 5. המצאת חומרי חקירה למומחה

  בהחלטה יוצאת דופן שניתנה לאחרונה, נקבע, כי חברת ביטוח אינה רשאית להעביר ממצאי חקירה למומחה שמינה בית המשפט כדי שיחווה דעתו על מצבה הרפואי של מבוטחת התובעת תגמולי סיעוד. בית המשפט קבע כי אל המומחה הרפואי ניתן להמציא תיעוד רפואי בלבד ובוודאי שלא ניתן להמציא לו ראיות אשר נכונותן טרם נבחנה. עיינו בהחלטה.
 6. בניגוד לעמדת המומחה

  כלל חברה לביטוח סירבה לשלם ליורשיה של מבוטחת, תגמולי סיעוד לתקופה רטרואקטיבית, בשל מחלוקת בדבר היותה סיעודית. המחלוקת התגלגלה לפתחו של בית משפט השלום בחיפה, אשר נדרש למנות מומחה מטעמו. עמדת המומחה לא שירתה את טובת המבוטחת ועמדת יורשיה. לא ויתרנו. נלחמנו. בית המשפט סירב לקבל את עמדת המומחה וקיבל את תביעת היורשים. עיינו בפסק הדין.
 7. חידוש פוליסת סיעוד

  חברת הראל ניסתה להתנער ממבוטחת תשושת נפש, חרף הנחיות המפקח על הביטוח ששינו לטובה את מעמדם של מבוטחים כאלה, אך בית-המשפט הכריע לטובת המבוטחת.   
 8. ביטול פוליסה בדיעבד

  הפניקס ביטלה כיסוי סיעודי של קשישה, על בסיס סעיף בפוליסה המאפשר לה לכאורה לבצע "חיתום בדיעבד" במקרה של גילוי עובדות חדשות על מצבו הרפואי של המבוטח. בית המשפט סירב לקבל את ניסיון חברת הביטוח לבטל את הפוליסה ולבצע חיתום חדש, תוך שהוא מטיח בה ביקורת משפטית קשה. עיינו בפסיקתו של בית המשפט השלום בירושלים.
 9. לא בדקה את התיק הרפואי

  שאלה שטרם ניתנה לגביה הכרעה ע"י בית המשפט העליון, או גורמים רגולטוריים, היא האם על חברת הביטוח לבצע "חיתום רפואי" מלא בעת צירוף מבוטח לביטוח, או שמא יכולה חברת הביטוח להסתפק בהצהרת המבוטח. סוגיה זו, מעוררת לעיתים קרובות מחלוקות משפטיות. דוג' לכך, התעוררה בפסק הדין שבכתבה, במסגרתה חויבה דקלה בתשלום מחצית תגמולי הביטוח, על אף ניסיונה לבצע "חיתום בדיעבד".
 10. נדחה ניסיון ל"חיתום בדיעבד"

  סוכן ביטוח מכר פוליסת ביטוח סיעודי לקשישה על סמך שאלון רפואי שנשלח בדואר, מבלי לעמוד על חשיבות הצהרת הבריאות ואי מתן מענה מדויק על השאלות הנשאלות. לימים, הפכה המבוטחת לסיעודית, אך תביעתה נדחתה בטענת "אי גילוי" מידע רפואי בעת ההצטרפות לביטוח. בית-המשפט קבע כי מדובר ברשלנות וכי חברת הביטוח אינה יכולה לערער על האמור בשאלון.

שתפו ברשתות חברתיות

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635
שלח

עדכונים

הירשם לעדכונים

תביעות סיעוד

מאמרים
פסקי דין
הלכות
תביעות
שאל בפורום
שאל בפורום

שאלות אחרונות בפורום תביעות סיעוד

 • תביעת סיעוד

  18.07.19

  היי. בין יתר המחלות יש גם דמנציה ובכל זאת אישרו לשנה. מה עושים?

  מאת: אליס

 • אישור תביעת סיעוד

  16.07.19

  שלום. האם חברות הביטוח מאשרות לשנה ואחרי זה מבקשים מסמכים לגבי המצב שוב?

  מאת: אליס

 • סיוע בתביעת סיעוד

  28.02.19

  הייתי מבוטח בטוח קולקטיבי ( גמלאי אגד - כלל ) כזכור, אחרי שנים רבות ,חברת הבטוח ( כלל) "זרקו אותנו לכלבים " בצרה צינית ,למרות התשלומים במשך שנים רבות

  מאת: אהרן בלום