בית החולים בתירוץ מקומם לרשלנותו - "הצלקת תטיב עימה"

מעוניין ביעוץ משפטי?


רחוב התע"ש 3 א' רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635
office@rlaw.co.il