תביעת סיעוד של קשיש

חברות הביטוח מרשות לעצמן לנהוג בחוסר תום לב כלפי מבוטחים סיעודיים, בין השאר כי הן סבורות שלא ייענשו על כך. לכל היותר, יודעות המבוטחות, יפנה המבוטח לבית המשפט, ואז הן יצטרכו לשלם לו את מה שהן חייבות לו ממילא, בלי תוספת מיוחדת על העיכוב ועל חוסר ההגינות שבהתנהלותן.

מסתבר, עם זאת, שאפשר גם אחרת. בפסק דין שניתן בימים אלה בבית משפט השלום בהרצליה לטובת לקוח של משרדנו, קשיש סיעודי בשנות ה-80 לחייו שרכש מחברת "מגדל" פוליסת ביטוח סיעודי, הבהיר השופט אמיר ויצנבליט למבטחת ש "שיטת המצליח" אינה משתלמת.

כדרישתנו, הטיל השופט על המבטחת לשלם ריבית עונשית מיוחדת ומקסימלית, לאחר שמצא כי דחתה שלא תום לב את תביעת הסיעוד של המבוטח, תוך הפרת הדין ותוך הצגת טענות אבסורדיות.

ראו כתבה שפורסמה בתוכנית חיסכון בערוץ 12:

https://www.mako.co.il/finances-finances-economy-newcast/q2_2019/Article-5105c1056997a61027.htm

עמדתנו התקבלה במלואה

במקרה זה לא הייתה מחלוקת שהמבוטח סובל מדמנציה, ומגדל עצמה הודתה כי הוא מסכן את עצמו וזקוק להשגחה צמודה. ואולם, חרף כך וחרף העובדה שהביטוח הלאומי הכיר במובטח כסיעודי, התעקשה המבטחת במשך שלוש שנים כי הוא אינו זכאי לתגמולים, מאחר שהפוליסה שרכש אינה מקנה כיסוי במקרים של דמנציה, ומאחר שהינו "עצמאי בהשגחה".

בסופו של דבר, בעקבות תביעת סיעוד שהגשנו בשם המבוטח לבית המשפט, נסוגה מגדל והסכימה לשלם למבוטח את התגמולים שהיא חייבת לו, אך לא הסתפקנו בכך, וביקשנו לחייבה בריבית מיוחדת. הצגנו שלושה נימוקים לעמדתנו, שכולם התקבלו בבית המשפט.

כך, בהתאם לטענותינו, קבע השופט כי מגדל הפרה את חוזר המפקח על הביטוח, כשמכרה למבוטח פוליסה שלא כללה במפורש כיסוי ביטוחי במקרי דמנציה ("תשישות נפש"). כמו כן קבע כי המבטחת נתנה פירוש מעוות לפוליסה, בכך שיצרה הבחנה בין מצב סיעודי הנובע מתשישות נפש לבין מצב סיעודי הנובע ממגבלות פיזיות, וכן כי בחירתה להגדיר את המבוטח כעצמאי היא בלתי סבירה בעליל. 

לאור זאת, חויבה מגדל לא רק לשלם למבוטח את תגמולי הביטוח, אלא גם בריבית עונשית בגובה פי עשרים מהריבית הרגילה, בתוספת שכר טרחה והוצאות משפט.

תגובות

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635    עדכונים      מדריכים