חברת ביטוח אינה יכול לטעון להתיישנות כאשר התנהלה עם המבוטח בחוסר תום לב:

ת.א 171539-09 ורבנר קלי נ' איי אי ג'י בע"מ – תביעת ביטוח תאונות אישיות שבה חברת הביטוח "ניצלה" את מועד ההתיישנות והמתינה עם מתן עמדה עד לחלוף תקופת ההתיישנות. במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט כי התנהלות חברת הביטוח אינה תקינה ודחה את טענת ההתיישנות.

תגובות

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635    עדכונים      מדריכים