תגמולי אי כושר לקצב

בכל פעם מחדש מדהים להיווכח איזה מסע מפרך נאלצים מבוטחים לעבור כדי לממש ביטוחי אובדן כושר עבודה. גם אלו שהתחילו לקבל תגמולים, עלולים להתבשר ביום סגריר אחד שזכאותם נשללה בתואנה כזו או אחרת.

זה מה שקרה ללקוח של משרדנו, מבוטח של "מגדל", בן 51 כיום, הסובל מזה 16 שנה מקוליטיס: דלקת מעיים חריפה שגורמת לו לשלשולים כרוניים כה קשים, עד כדי כך שעליו להשתמש בחיתולים. המבוטח עבד כמנהל אטליז, אך מחלתו, שבהשפעתה לקה גם בדיכאון, השביתה אותו מעבודה. בעבר הכירה מגדל בפגיעה בכושר עבודתו ושילמה לו תגמולים, אך לפתע, ב-2014, הפסיקה.

למרות חומרת מצבו, ולמרות שהוכרו לו מאה אחוזי נכות בביטוח הלאומי (!), בחרה המבטחת להפעיל חוקר סמוי שתיעד את המבוטח מתפקד מחוץ לבית, והשתמשה בכך כדי לטעון שהוא כשיר לעבוד. בהמשך, ביצעה אחריו מעקבים נוספים והתמידה בסירובה לשלם לו תגמולים.

רק לאחר שהמקרה עבר לטיפולנו ואחרי שתבענו את המבטחת בבית משפט השלום בתל אביב, קיבלה הפרשה תפנית. למרבה השמחה, בימים אלה, אחרי יותר מארבע שנים של טרטורים והמתנה מייסרת לתגמולים, ניתן בתיק פסק דין לטובת לקוחנו.

בית המשפט קבע כי טענת מגדל שמהמבוטח מסוגל להמשיך בעיסוקו המקורי, אינה מתיישבת עם השכל הישר, שכן עבודת ניהול האטליז כולל רכיב פיזי משמעותי, ולא רק רכיב ניהולי. עוד קבע, כי המבוטח מנוע גם מלעסוק במשרת ניהול או מכירות אחרות, לנוכח נתוניו ומגבלותיו, וכי העובדה שאינו מרותק לביתו, אינה מלמדת כשלעצמה על כושר עבודתו.

בהתאם לכך נפסקו למבוטח תגמולים רטרואקטיביים בסך של כ-97 אלף ש"ח, בתוספת החזר פרמיות, הפרשי הצמדה וריבית ושכר טרחה.

תגובות

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635    עדכונים      מדריכים