בדיקת פוליגרף

מכשיר הפוליגרף – האמנם מכונת "אמת"?

האם חייבים לעבור בדיקה כאשר הדבר מוצע על ידי חברת הביטוח? רבים סבורים כי בדיקת פוליגרף, בדיקת "אמת" היא, אולם, טעות היא בידם. בדיקת הפוליגרף, נכון למועד כתיבת מדריך זה טרם הוכרה על ידי מחקר מדעי כזה או אחר כבדיקה מהימנה באופן חד משמעי, וישנן לא מעט ביקורות כנגד בדיקה זו. כך למשל, הושמעה לא אחת הביקורת לפיה ניתן להטות את ממצאי הבדיקה.

גם מהבחינה המשפטית, מכשיר הפוליגרף לא הוכר על ידי בית המשפט העליון כמכשיר אמין לגילוי האמת.

למרות זאת, פעמים רבות מנסות חברות הביטוח בעת דחיה של תביעות ביטוח להעמיד את המחלוקת עם המבוטח לבדיקה של מכשיר פוליגרף.

מבוטחים רבים המאמינים בצדקתם או לחילופין נתונים תחת לחץ כלכלי בשל דחייה של תביעות ביטוח, נופלים לרשת שטומנות להם חברות הביטוח, וממהרים להיבדק על ידי מכשיר זה, הגם שאין להם כל חובה בדין לעשות כן.
למעשה, לא זו בלבד שאין למבוטחים חובה לעבור בדיקת פוליגרף, על ידי ביצוע הבדיקה מכשירים המבוטחים "ראיות" אשר לא היו ברשות חברת הביטוח אלמלא היו עוברים את אותה הבדיקה.

חברת הביטוח מצידה אין לה מה להפסיד, שכן, אלמלא יבצע המבוטח את הבדיקה, הרי שאין בידה כל ראיה וסביר להניח כי תפסיד בהליך המשפטי של תביעת ביטוח, שכן, אם בידה די ראיות, מדוע לה להציע את הבדיקה. מנגד, אם יבצע המבוטח את הבדיקה, ייתכן ויימצא בלתי אמין, או אז לא תהיה חייבת בתשלום התגמולים. ודוק, מדובר במקצה שיפורים שהיחידה אשר נהנית ממנו היא חברת הביטוח.

פסיקת בית המשפט העליון

למרות שבדיקת הפוליגרף לא הוכרה על ידי בית המשפט העליון כקבילה, ניתן להכשיר אותה בדין האזרחי, על ידי הסכמת הצדדים. בכל מקרה אחר, תהיה ראיה זו פסולה. הווה אומר, ככל והמבוטח הסכים לעבור בדיקת פוליגרף אך סירב כי זו תשמש כראיה בהליך המשפטי, לא תוכל בדיקה זו לשמש כראיה.

חשוב לומר כי המפקח על הביטוח היה ער לבעייתיות הנ"ל שיש בהתניית תשלום תגמולי תביעות ביטוח בבדיקת פוליגרף, ולפיכך בחוזר שהוציא בחודש יוני 2008 נאסר על חברות הביטוח להתנות תשלום של תגמול תביעות ביטוח בביצוע בדיקת פוליגרף.

במסגרת החוזר נקבעו כללים נוקשים מתי ניתן יהיה להציע למבוטח ביצוע של בדיקת פוליגרף ובאילו תנאים. כך למשל, נקבע כי רק כאשר קיים חשד למרמה מצד המבוטח ניתן יהיה להציע ביצוע בדיקה כאמור כתנאי לתשלום תגמולי תביעות ביטוח. עוד מבהיר החוזר כי על חברת ביטוח המציעה למבוטח להסכים לבצע בדיקת פוליגרף להסביר למבוטח את המשמעויות הנובעות מהסכמתו זו ולאפשר לו לשקול את הצעתה ולהיוועץ עם גורמים שונים. עוד קובע החוזר כי גם אם נחתם הסכם, המבוטח יכול לחזור בו ממנו.

אחד הדברים החשובים ביותר אשר נקבעו – הבדיקה לא יכולה להוות ראיה מכרעת בהליך המשפטי.

לסיכום: דעו כי אין לכם כל חובה לבצע בדיקת פוליגרף כתנאי לתשלום תגמולים של תביעות ביטוח. בכל מקרה של התניה כאמור, פנו לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין.

תגובות

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635


  עדכונים   דיני ביטוח

   מאמרים
   פסקי דין
   הלכות
   תביעות
   שאל בפורום
   שאל בפורום

   שאלות אחרונות בפורום תביעות ביטוח

   • תביעת ביטוח לאחר פציעה

    22.04.20

    אהלן , לפניי כ 6 שנים נפצעתי פציעת ספורט קשה במסגרת חוג ספורט אשר לקחתי בו חלק. הפציעה הייתה שבר בזרוע אשר הוביל לניתוח , פגיעה זמנית בעצב שהביא לשי

    מאת: צליל

   • פגיעה מאחור

    20.03.20

    ברמזור פניה שמאלה נפגעתי מאחור ע"י רכב שגרם לטוטל לוס. הפוגע ממציא סיפורים למבטח שלו. האם פגיעה ברכב מאחור מזכה הנפגע בנזקיו. או שהמבטח כדי לא לשלם

    מאת: זלמן א

   • תצהיר/כתב הגנה נגדי

    18.02.20

    עשיתי תאונת דרכים שבה כל אחד מהצדדים טען שהאחר אשם . אני תיקנתי את הרכב ללא קבלות במחיר יותר נמוך ולא תבעתי את חברת הביטוח בגלל העדפה לתקן בתשלום נמוך

    מאת: שיראל שיר