מעוניין בייעוץ משפטי?

רחוב התע"ש 3 א' רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635
office@rlaw.co.il
שלח

אחד בפה ואחד בלב

פרשנות בביטוח משאית

כיום, הציבור כבר מבין, כי במערכת היחסים שבין מבטח ומבוטח, נמצא זה האחרון בעמדת נחיתות. במציאות החיים, למבוטח אין יכולת להשפיע על תנאי הפוליסה ונוסחה. הפוליסה נערכת על ידי תאגידי הביטוח, להם אנשי מקצוע ויועצים רבים.

פערי הכוחות, כמו גם הרצון להגן על האינטרסים של קהל המבוטחים, הם שהובילו את בית המשפט העליון ליצירת כללי פרשנות מיוחדים, ובכלל זה – כלל הפרשנות כנגד המנסח.

ההגיון ברור – אם ניסחת פוליסה בעלת משמעות כפולה או עמימות לשונית, בעת פקודה, אינך יכול לבחור בחלופה הנוחה לך.

אך, היעלה על הדעת, כי תאגיד ביטוח בישראל יטען ל"פרשנות" מכוח הפרקטיקה הביטוחית, כאשר מבחינה לשונית ותחבירית, הפוליסה חדה וברורה ?  מסתבר, כי הכשרה ביטוח לא רואה פסול בכך.

לשיטת הכשרה, למרות שמבחינה לשונית הפוליסה נוקטת בלשון "ו" החיבור, הכוונה היתה ל "או". מבולבלים? גם אנחנו.

האם הדברים נבחנים לשונית או לפי הנוהג?

חאלד ביטח את המשאית שלו בביטוח מקיף אצל הכשרה. בפוליסה צוין כי הכיסוי מותנה בכך שהנהג הינו מעל לגיל 24 ובעל רישיון מתאים במשך שנתיים לפחות.

ב 6.11.2013 אירעה תאונה, במסגרתה ניזוקה המשאית באופן קשה.

חאלד פנה אל הכשרה בדרישה כי תשלם לו את תגמולי הביטוח, אך נתקל בסירוב.

"המקרה אינו מכוסה", טענה הכשרה. "נהג המשאית אמנם מעל לגיל 31, אך הוא מחזיק ברישיון הנהיגה בתקופה בת חצי שנה".

כעוס ומבולבל לנוכח דחיית הכשרה, ניסה חאלד להסביר לנציג הכשרה כי הדרישה בפוליסה הינה מצטברת, ומאחר ונהג המשאית היה מעל לגיל 24 הרי הוא זכאי לתגמולים.

על אף זאת, הכשרה נותרה עיקשת בעמדתה.

הכשרה לא התכחשה לקושי הלשוני המופיע בפוליסה, אלא שלשיטתה יש לפעול לפי הנוהג התקף בקרב חברות הביטוח, לפיו די באי קיומו של אחד התנאים בכדי לשלול את הכיסוי הביטוחי.

התיק הגיע לפתחו של כבוד השופט רונן פלג מבית המשפט השלום בכפר סבא.

"שפת היומיום מייחסת לאות "ו" משמעות של חיבור ולא של הפרדה", קבע כבוד השופט רונן פלג. אף אם היתה פרשנות או עמימות לשונית, הרי שיש לפרש את הפוליסה כנגד המנסח. בפועל, לא זו בלבד שאין בפוליסה עמימות לשונית, הדרישה אף עומדת בהלימה עם מבחן ההגיון – גיל מפצה על ותק ולהיפך. לכן, קבע בית המשפט, רק במקרה ששני התנאים לא מתקיימים, יוסר הכיסוי.

הכשרה חויבה בפסק הדין לשלם לחאלד את מלוא תגמולי הביטוח המוסכמים, וכן הוצאות ושכר טרחת עו"ד.

[תא (כ"ס) 24602-09-14 חאלד עודה נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ]

תגובות

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635
שלח

עדכונים

הירשם לעדכונים

דיני ביטוח

מאמרים
פסקי דין
הלכות
תביעות
שאל בפורום
שאל בפורום

שאלות אחרונות בפורום תביעות ביטוח

 • שאלה בנושא תביעת פנסיית נכות

  02.05.19

  ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת פנסיית נכות יש לצרף טופס 101. מה המשמעות בהגשת הטופס הזה? והאם היא רלוונטית גם במקרה בו המבקש עובד? תודה!

  מאת: אפרת לוי

 • פיצוי עובד שנפגע בעבודה

  17.04.19

  האם חברת ביטוח רשאית להימנע מלשלם פיצוי לעובד שנפגע בעת עבודה במפעל למרות שלמפעל היתה פוליסת חבות מעבידים לאור העובדה שהמיפעל לא מילא אחר הוראות סוקר

  מאת: בנימין קפלן

 • חישוב תגמולי ביטוח

  02.12.18

  שלום, ברשותי פוליסת ביטוח אכ"ע עיסוקית. חברת הביטוח הכירה באכ"ע מלא במקצוע שלי והפוליסה מאפשרת לי לעבוד בעיסוק אחר. הפיצוי החודשי יחושב באופן הבא:

  מאת: ניבר