נהיגה ללא רישיון

נהיגה ברכב ללא רישיון נהיגה בתוקף עומדת בניגוד לתנאי פוליסות ביטוח הרכב. לכאורה, בנסיבות כאלה, פוקע הכיסוי הביטוחי לרכב וחברת הביטוח לא תהיה אחראית לפצות ניזוקים או נפגעים בתאונת דרכים במקום נהג הרכב.

אך מה אם בעת תאונת הדרכים הנהג לא היה מודע לכך שרישיונו אינו בתוקף?

שאלה זו עמדה לאחרונה לנגד עיני בית המשפט לתביעות קטנות ברחובות, כאשר דן בשאלת אחריותה של "הכשרה חברה לביטוח" לפצות בעל רכב שרכבו נהרס בעקבות פגיעה ממשאית שבוטחה על ידה. חברת הביטוח טענה כי נהג המשאית ביצע את התאונה בתקופה שבה לא היה לו רישיון נהיגה בתוקף, עקב שלילת רישיון, ולכן הפוליסה אינה מכסה את הנזק שנגרם בתאונה, אך הטענה נדחתה. בית המשפט השתכנע כי נהג המשאית לא היה מודע לכך שרישיונו נשלל וקבע כי בנסיבות אלה, הכיסוי הביטוחי למשאית היה בתוקף בעת התאונה.

ההודעה על השלילה התקבלה ע"י בת הזוג

במקרה הנדון לא היה חולק, כי נהג המשאית פגע במהלך עבודתו ברכב חונה בעת שנסע לאחור וכי בעל הרכב – התובע בתיק – זכאי לפיצוי, שכן התאונה הביאה ל"אובדן גמור" של הרכב. עם זאת, עלתה השאלה מי אחראי לפצות: חברת הביטוח, מעסיקו של נהג המשאית או הנהג עצמו?

חברת הביטוח טענה כי רישיונו של הנהג נשלל לפני התאונה ע"י בית המשפט לתעבורה וכי הרישיון לא היה בתוקף בעת התאונה. עוד טענה כי הודעה על גזר הדין שבו נשלל הרישיון התקבלה ע"י בת זוגו דאז של הנהג וכי בעת התאונה הנהג נסע במשאית על אף שידע כי רישיונו נשלל. על בסיס זאת טענה החברה כי הפוליסה לא מכסה את הנזק שנגרם בתאונה ואין היא אחראית לפצות את התובע.

גם מעסיקו של נהג המשאית טען כי האחריות לפיצוי התובע אינה מוטלת עליו, כיוון שעל פי המידע שהוצג לו, הן ע"י הנהג עצמו והן ע"י קצין הבטיחות המספק שירות למעסיק, רישיונו של הנהג היה תקף בעת התאונה.

מנגד, הנהג טען כי לא קיבל כל מסמך או הודעה על שלילת רישיונו בתקופה הרלוונטית לתאונה ועמד על כך שבעת התאונה לא ידע שרישיונו נשלל ולא היה מודע לכך שהוא נוהג ללא רישיון.

הנהג לא ניסה לברוח מאחריות ועדותו אמינה

במסגרת תביעת ביטוח שהוגשה, ייחס בית המשפט חשיבות מכרעת לשאלת מודעותו של נהג המשאית לשלילת הרישיון, שכן על פי ההלכה הפסוקה, "חבותו של המבטח תפקע רק אם הנהג המבוטח מודע לפסילה או לפחות נמסר לו גזר הדין בדרך מקובלת". כמו כן, ציין בית המשפט, כי בפסיקה נקבע שמבלי שהנהג קיבל הודעה על שלילת רישיונו, אין לראותו כמי שנהג בעת פסילה.

בפסק הדין, הודגש, כי הנהג עשה רושם אמין בעדותו בבית המשפט והעיד בשטף ובעקביות כי לא ידע על שלילת הרישיון. כמו כן, לא ניסה להסתיר פרטים שעלולים לפעול לחובתו, כגון העובדה שאכן התגורר עם בת זוגו, שלפי הטענה קיבלה את ההודעה על שלילת הרישיון, ואף התייצב לדיון בבית המשפט על אף שלא נמסר לו כתב תביעה ולא נמנע או התחמק ממתן תשובות בחקירה הנגדית.

עוד הדגיש בית המשפט, כי למרות שהנהג פגע ברכב החונה בשעת חשיכה, בלא עדים לאירוע, מצא לנכון להשאיר על הרכב פתק שכלל התנצלות ואת מספר הטלפון שלו. "הנהג לא ניסה לברוח או להתנער מאחריות", נקבע בפסק הדין, "והתנהלות זו מחזקת את מהימנותו הכללית, ובד בבד מביאה למסקנה כי לא חשש מהשלכותיה."

בהמשך לכך, קיבל בית המשפט את טענת הנהג כי לא ידע על שלילת הרישיון וכן דחה את טענת חברת הביטוח כי די בכך שגזר הדין שקבע את השלילה נמסר לבת הזוג, כדי שהנהג ייחשב כמי שידע על השלילה. בהקשר זה זקף בית המשפט לחובת החברה את העובדה שלא זימנה את בת הזוג לעדות, כדי שאפשר יהיה ללמוד אם ידעה מה תוכנו של גזר הדין ואם מסרה אותו לנהג.

נוכח זאת, ולאחר שקיבל את טענת המעסיק הוא אינו אחראי לפצות את התובע, מאחר שלא ידע ולא היה עליו לדעת כי רישיונו של נהג המשאית נשלל, הטיל בית המשפט על חברת הביטוח לפצות את התובע. נקבע כי מאחר שהנהג לא ידע בפועל על שלילת רישיונו, שלילת הרישיון לא פגעה בכיסוי הביטוחי של הרכב, ועל בסיס נתוני השמאות שסיפק התובע, חויבה החברה לפצותו בסכום של 33,400 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ובתוספת הוצאות משפט.

[ת"ק (רח') 46748-05-17 ינאי חגאג נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ]

תגובות

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635


  עדכונים   דיני ביטוח

   מאמרים
   פסקי דין
   הלכות
   תביעות
   שאל בפורום
   שאל בפורום

   שאלות אחרונות בפורום תביעות ביטוח

   • תביעת ביטוח לאחר פציעה

    22.04.20

    אהלן , לפניי כ 6 שנים נפצעתי פציעת ספורט קשה במסגרת חוג ספורט אשר לקחתי בו חלק. הפציעה הייתה שבר בזרוע אשר הוביל לניתוח , פגיעה זמנית בעצב שהביא לשי

    מאת: צליל

   • פגיעה מאחור

    20.03.20

    ברמזור פניה שמאלה נפגעתי מאחור ע"י רכב שגרם לטוטל לוס. הפוגע ממציא סיפורים למבטח שלו. האם פגיעה ברכב מאחור מזכה הנפגע בנזקיו. או שהמבטח כדי לא לשלם

    מאת: זלמן א

   • תצהיר/כתב הגנה נגדי

    18.02.20

    עשיתי תאונת דרכים שבה כל אחד מהצדדים טען שהאחר אשם . אני תיקנתי את הרכב ללא קבלות במחיר יותר נמוך ולא תבעתי את חברת הביטוח בגלל העדפה לתקן בתשלום נמוך

    מאת: שיראל שיר