בית המשפט חייב את חברת ההובלות פליינג קרגו לשלם פיצוי בגין נזק שנגרם לציוד יקר ערך שהובל על ידה, וזאת עקב פריקתו באופן רשלני שגרם לו לנזקים משמעותיים.

פריקת ציוד רשלנית

כל לקוח ששוכר שירותים לוגיסטיים לשם הובלת ציוד כלשהו, מצפה מטבע הדברים שההובלה והפריקה של הציוד יבוצעו במקצועיות ובזהירות הראויה, ולכך שהציוד יגיע לחזקתו כשהוא תקין ושלם.

על רקע זה, נקל להבין את עוגמת הנפש שנגרמה לחברת אפלייד מטריאלס אשר בשנת 2015 שכרה את שירותיה של חברת פליינג קרגו לשם הובלת מכונה יקרת ערך שלה, ממחסן בכנות למחסן בחצריה ברחובות, עת התברר לה שעקב רשלנותו של נהג המלגזה של פליינג קרגו, נשמט הארגז שהכיל את המכונה, וכתוצאה מכך נגרם לה נזק רב.

בהמשך לכך הגישה אפלייד תביעת נזקי רכוש כנגד פליינג קרגו, באמצעות עו"ד יואב גפני ממשרד עורכי הדין "אלמוג-שפירא", במסגרתה דרשה לחייב את פליינג קרגו לפצותה בגין עלויות תיקון הנזק שנגרם למכונה, וזאת בסכום של 361,841 ₪.

המחלוקת: מי נושא באחריות לנפילת ארגז הציוד?

המחלוקת העיקרית בין הצדדים עסקה בשאלה מי למעשה נושא באחריות לנפילת ארגז הציוד מהמלגזה שנשאה אותו.

חברת אפלייד טענה שהאחריות לנפילת הציוד מוטלת על פליינג קרגו, וזאת מאחר שפריקת הציוד בוצעה באופן רשלני, באיזור בחצריה שאינו מיועד כלל לפריקה, ועל ידי עובד מטעמה של פליינג קרגו שאינו מנוסה בשימוש במלגזה, וזאת בשעה שבמקום היה עובד אחר שלה, שהינו מיומן הרבה יותר, וזה גם היה תפקידו.

פליינג קרגו הכחישה את הטענה שנהג המלגזה מטעמה פעל ברשלנות וחוסר מיומנות. לטענתה, האחריות לנפילת הציוד מוטלת על אפלייד, מאחר שנפילת ארגז הציוד התרחשה למעשה כתוצאה מנפילת המלגזה לבור שהיה בחצריה של אפלייד, אותו אפלייד לא טרחה כלל לתקן, ואף לא לגדר ולהזהיר מפניו, וזאת בניגוד לחובתה כבעלת המקרקעין. לפיכך, טענה פליינג קרגו, על אפלייד לשאת באחריות לנזקים שנגרמו מסכנה שנוצרה עקב הימנעותה מלתקן את מצב המקרקעין.

בתגובה לטענה זו, טענה אפלייד שלא חלה עליה כל אחריות לגבי מצב חצריה, מאחר שבמסגרת ההסכם ביניהן, פליינג קרגו הצהירה שהיא בחנה את תנאי אתר הפריקה, ושלא תהיה לה טענה בעניין זה, לרבות לגבי התנאים הטופוגרפיים ודרכי גישה, וכי היא התחייבה לדווח על כל מפגע בטיחותי או תאונה, וכן נטלה על עצמה אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת ההסכם על ידה.

נהג המלגזה פעל ברשלנות בעת פריקת הציוד

בית המשפט הכריע בשאלת מיומנותו של נהג המלגזה שממנה נשמט הארגז שהכיל את הציוד בעיקר על סמך עדותו של אותו נהג, שהודה בעדותו באופן מפורש שהוא היה חסר ניסיון בהפעלת מלגזה בעת האירוע, בפרט שבעת האירוע נכח במקום נהג מלגזה אחר של פליינג קרגו, שהינו נהג מיומן ובעל ניסיון רב יותר, וזה גם תפקידו.

ואם לא די בכך, אזי ביום האירוע גם שרר מזג אוויר סגרירי וגשום, דבר שעלול להפוך את אותם מהמורות ושקעים למסוכנים אף יותר, וממילא להגביר את הסיכון שכרוך בהפעלת מלגזה על ידי עובד חסר ניסיון ובלתי מיומן.

בנסיבות אלו, קבע בית המשפט, היה על נהג המלגזה חסר הניסיון להימנע מביצוע הפריקה של הארגז, ומשלא נעשה כן, אזי המדובר ברשלנות.

בית המשפט מצא תימוכין לקביעה זו גם בעובדה לפיה הציוד יקר הערך כבר שונע בעבר, הלוך ושוב, ומספר פעמים, בין המחסן בכנות למחסן של אפלייד ברחובות, וזאת מבלי שנגרם לו כל נזק בעת פריקתו. לדבריו, עובדה זו מלמדת אף היא על אחריותה של פליינג קרגו לגרימת הנזק, על ידי פריקת הציוד באמצעות עובד שאינו מספיק מיומן.

האשם התורם של חברת אפלייד

למרות שבית המשפט קבע שפליינג קרגו פעלה ברשלנות בעת שהיא הפקידה את המלגזה שנשאה את ארגז הציוד בידיו של עובד לא מיומן, הוא גם מצא לנכון לייחס לחברת אפלייד אשם תורם לקרות הנזק.

שכן, מהעדויות שהוצגו במהלך המשפט עלה שפריקת כל מטעני הציוד שהגיעו לחצריה של חברת אפלייד לא בוצעה בפועל באיזור שיועד וסומן בו מלכתחילה לפריקת ציוד, וזאת מאחר שלא ניתן היה לפרוק בו את הציוד מבחינה מעשית. כתוצאה מכך, כל המטענים שהגיעו לאפלייד נפרקו דרך קבע באיזור אחר בחצריה, שבו נפרק גם הארגז במקרה דנן, וזאת עקב העדר אפשרות לפרוק אותם במקום אחר.

בית המשפט קבע שבנסיבות אלו, בהן לא ניתן היה לפרוק את המטענים במקום המיועד לפריקה אלא במקום אחר, מכאן שהדבר נעשה בידיעתה וברשותה של חברת אפלייד, ועל כן גם היה לצפות מראש שעלול להיגרם נזק כתוצאה מעצם פריקת המטען שלא במקום שיועד לכך מלכתחילה.

לאור האמור לעיל, קבע בית המשפט שיש לייחס לאפלייד אשם תורם בשיעור של 30%, מאחר שהיא לא טרחה במשך זמן רב לתקן את המפגע בחצריה, ואף איפשרה לפרוק את המטענים במקום שלא יועד לכך מלכתחילה ומבלי לייעד להם מקום ראוי אחר, וכתוצאה מכך היא למעשה נטלה על עצמה את הסיכון להתרחשות הנזק שאירע לציוד שלה.

בסיכומו של דבר, קיבל בית המשפט את התביעה, וחייב את פליינג קרגו לשלם לאפלייד סך של 253,289 ₪ (361,841 ₪ בניכוי האשם התורם בסך של 108,552 ₪), בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

[ת"א (ת"א) 52498-03-17 אפלייד מטריאלס ישראל בע"מ נ' אף.סי )פליינג קרגו) שירותים לוגיסטיים בע"מ]

עדכוני נזקי רכוש

  תגובות

  תיאום פגישת ייעוץ

  רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
  טלפון: 03-6916637
  פקס: 03-6916635   עדכונים    נזקי רכוש

    מאמרים
    פסקי דין
    הלכות
    תביעות
    שאל בפורום
    שאל בפורום

    שאלות אחרונות בפורום נזקי רכוש

    • מטבח חדש עם הרבה ליקויים

     13.09.21

     עובד בהום סנטר , קניתי לביתי מטבח חדש בהום סנטר ( בצי מורה בשנת חלת גרושה עם 3 בנות ) למרות עבודתי בהום סנטר לא הצלחתי לגרום למחלקת מטבחים לתקן את הל

     מאת: מריוס פוקס Marius Fox

    • שכן שלא נוכן לטפל ברטיבות בתקרה

     21.02.21

     שלום, השכן שלי לא מוכן לטפל ברטיבות שנוצרת אצלי מהדירה שלו. אם אצטרך לפנות לעורך דין כדי לטפל בבעיה, האם בית משפט יפסוק לי כפיצוי גם את שכר טירח

     מאת: יעל

    • נזק שריפה - מחלוקת עם חברת הביטוח

     06.05.19

     שלום ברשותי ביטוח משכנתא על מבנה דירה לפני כ3 חודשים , אירעה שריפה בדירתי. כתוצאה מכך, נגרם נזק כבד לדירה וזאת כתוצאה מפיח שהצטבר על מזגנים, ארונות

     מאת: רועי