הלכת ליאור המר - "טוב מותי מחיי"

מהפך של ממש בתביעות הולדה בעוולה, לאחר שבית המשפט העליון קבע במסגרת ע"א 1326/07 ליאור המר נ' פרופ' עמי עמית, כי עילת התביעה של הילודים תבוטל וזו תעבור אל ההורים. תוך כך, ביטא מחד בית המשפט העליון את הקושי הרב אשר היה גלום בפסיקות אלה, אשר גררו ביקורת ציבורית, אך מאידך הותיר שאלות פתוחות כגון שאלת התיישנות תביעות שטרם הוגשו.

עו"ד רן שפירא
חזרה >

טוב מותי מחיי ? הסוף

בתיקים שעניינים רשלנות רפואית, פעמים רבות עלתה השאלה, מה גורלו של ילד המבקש למעשה לתובע בטענה כי טוב היה לו אילו לא היה בא לעולם. במילים אחרות מדובר בטענה של "טוב מותי מחיי". טענה זו הייתה מועלית במקרה שבו היה על צוות רפואי לאבחן מום קשה בעובר שהיה מביא לביצוע הפלה ולכך שאותו הילד לא היה כלל נולד ולא היה נאלץ לחיות חיים קשים במומו.

הלכת בית המשפט העליון עד לפרשת ליאור המר

בתביעות מסוג זה קבע בית המשפט העליון בעניין ע"א 518/82 זייצוב נ' כץ, כי למעשה ישנה עילת תביעה גם לילד וגם להוריו, בגין הרשלנות שגרמה למעשה להולדת ילד עם מום קשה. הלכה זו הייתה בתוקף שנים רבות, אך גררה ביקורות מעשיות ואף תאורטיות שבסיסן בקושי בקבלת טענה לפיה המוות טוב מהחיים.

הלכת זייצוב יושמה במקרים רבים, ואף נכון יהיה לומר, כי לא באופן אחיד. היה קושי אמיתי לכמת את נזקו של הקטין הטוען שטוב היה לו לא היה נמצא בין החיים. לאחרונה ניתן פסק דין ששינה את הלכת זייצוב והוא פסק הדין בעניין ע"א 1326/07 ליאור המר נ' פרופ' עמי עמית.

בית המשפט העליון קבע מבחינה עקרונית כי לא ניתן עוד לקבל תפיסה וטענה לפיה ישנו ערך הגבוה יותר מחיי אדם ולא ניתן לנקוט בגישה משפטית הרואה את החיים כ"נזק". במובן זה קבע בית המשפט העליון שהדרך הנכונה בה יש ללכת הינה לבטל לחלוטין את עילת התביעה של הילד.

הקושי שעלה כעת, הוא כיצד הילד והוריו יזכו לפיצוי בגין רשלנות הצוות הרפואי אשר למעשה בשל התרחשותה נולד ילד שנדרש כעת לחיות עם מום קשה. במובן זה, קבע בית המשפט העליון כי עילת התביעה שהייתה במועד הלכת זייצוב שייכת לילד, למעשה תתבע באמצעות הוריו. ההורים יוכלו לאור הלכת המר, לתבוע את כל עלויות גידולו של הילד הפגוע, לרבות צרכיו, אמצעי עזר ועוד.

שינוי הלכת בית המשפט העליון

כך לשיטת בית המשפט העליון, נכון יותר לבחון וליישם את התביעות הנוגעות לילד שנולד עם מום קשה שיכול היה להיות מאובחן טרם לידתו, באופן שהיה מביא להפסקת ההיריון.

בית המשפט העליון גם קבע מפורשות כי לצורך הוכחת התביעה יידרשו ההורים להוכיח מעבר לעצם האפשרות לאבחן את המום בזמן ההיריון, כי לו היו פונים לוועדה להפסקת ההיריון, היה הדבר מאושר, וכמו כן – שהם עצמם היו בפועל מבצעים את הפסקת ההיריון לו ידעו על קיומו של המום. יצוין, כי גם אם ההורים לא יכולים להוכיח שהיו בפועל מבצעים את ההריון, קבע בית המשפט כי לכל הפחות תעמוד להם עילת תביעה של "פגיעה באוטונומיה".

יש לציין כי הלכת המר ביצעה שינוי מהותי בכל הנוגע לביטול עילת התביעה של הילד והעברתה לכאורה להוריו, אך בפועל הלכה זו יצרה סוגיות בעייתיות הנוגעות בין היתר לעצם ההבטחה שבכספי הפיצויים אכן יעשה שימוש לטובת הקטין (דבר שלא מחויב שעה שהקטין אינו תובע – בניגוד למקרה בו היה הוא תובע ואז בית המשפט היה מחויב להורות על הדרך לעשות שימוש בפיצוי לטובתו).

כמו כן נותרו שאלות שונות ללא מענה, כמו נושא התיישנות תביעות שעוד לא הוגשו ועוד. מקצת מסוגיות אלו קיבלו פתרון בפסיקות שנפסקו לאחר הלכת המר.

כך או כך, נכון יהיה לומר שהלכת המר הינה מהפך של ממש בכל הנוגע לתביעות שעניינן הולדה בעוולה. הלכה זו למעשה סתמה את הגולל את זכות התביעה של הקטין, ועל כן על הורים שמעוניינים לתבוע בגין מום שהיה ניתן לאבחן אצל ילדם, לתבוע כעת בהתאם לעקרונות שנקבעו בהלכת המר על נגזרותיה בפסיקה.

מאמרים נוספים בנושא

הסכמה מדעת
עו"ד רן שפירא,
29.07.2015
מהי הסכמה מדעת ? האם ביטוי משפטי חסר בסיס או שמא מהלך חשוב מאוד בשמירה על זכויות ...קרא עוד
איחור באבחון מצב רפואי
עו"ד רן שפירא,
06.12.2015
חשוב לקרוא - שינוי בהלכת בהלכת פאתח ומלול. בית המשפט העליון קבע: תשלומי פיצוי עקב ...קרא עוד
הערכת נזקי תובע עקב אובדן סיכויי החלמה
עו"ד רן שפירא,
07.01.2015
בית המשפט העליון קובע הלכה חדשה לשיטת הערכת פיצוי תביעת אובדן סיכוי החלמה, ומסביר ...קרא עוד
קשר סיבתי
עו"ד רן שפירא,
22.12.2016
אישה התעוורה במהלך הריונה, אך בית-המשפט העליון קבע כי לא הוכח שהעיוורון נגרם בשל ...קרא עוד

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *