מי אחראי לפיצוי בתאונת דרכים? נסיבות חריגות | אלמוג-שפירא עו"ד

הגורם האחראי לפיצוי עשוי להשתנות ממקרה למקרה, בייחוד כאשר אין מדובר במקרה של תאונה קלאסית, למשל "פגע וברח", או אולי אף תאונה ללא כיסוי ביטוחי. בכתבה הבאה ערכנו פירוט של הגורמים העשויים להיות אחראים.

חזרה >

התנגשות כלי רכב

הפיצויים לנפגעים משולמים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (פלת"ד). העיקרון המרכזי מאחורי חוק סוציאלי זה הוא שכל אדם זכאי לפיצוי לאחר תאונה ללא קשר לנושא האשמה. כן, גם אם נהג רכב ביצע עבירת תנועה וכתוצאה מכך נגרמה תאונת דרכים עם נפגעים, הוא והנוסעים זכאים לפיצוי בגין נזקיהם.

הפיצויים משולמים על ידי חברת הביטוח שביטחה את הרכב בפוליסת ביטוח חובה. הדברים מצטלבים עם החובה לעשות שימוש ברכב מנועי רק עם פוליסת ביטוח חובה ובהתאם להוראות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970.

אך מה קורה אם לרכב אין ביטוח או שהנפגע הוא הולך רגל? מי משלם פיצויים בתאונות פגע וברח ומה המשמעות של תאונת דרכים בדרך לעבודה מבחינת חוק הפלת"ד וביטוח לאומי? במאמר הבא נסקור בקצרה את זהות החייב בפיצויים בתאונות דרכים שונות. כבר עכשיו נדגיש כי פיצויים לאחר תאונת דרכים הם נושא מורכב ומסועף מבחינה משפטית. הסיטואציות שיתוארו להלן יוצגו בקליפת האגוז ובכל מקרה חשוב לקבל ייעוץ משפטי על מנת לאפיין את הנסיבות וההליכים הנחוצים.

פיצויים לאחר תאונת דרכים שהרכב מבוטח כחוק

אם הרכבים שהיו מעורבים בתאונה מבוטחים כחוק, כל נפגע (נהג ונוסעים) זכאי לפיצויים מחברת הביטוח שביטחה את הרכב. אפילו אם אשמתו של אחד הרכבים "זועקת לשמיים" (לדוגמה, מעבר באור אדום שגרם לתאונה), עדיין יזכה נפגע לפיצוי. במידה שהייתה לרכב פוליסת ביטוח תקפה שאין עליה מחלוקת הדיון בבית המשפט יעסוק בסוגיית הנזק בלבד.

פיצויים להולכי רגל ורוכבי אופניים

בתאונת דרכים בין רכב מנועי למשתמש בדרך שלא עשה שימוש ברכב מנועי (כמו הולך רגל, רוכב אופניים, רוכב קורקינט וכדומה), החובה לתשלום פיצויים לנפגע מוטלת על חברת הביטוח של נהג הרכב המנועי הפוגע. אם היו מעורבים בתאונה מספר רכבים אזי החבות מתחלקת ביניהם.

פיצויים לאחר תאונת דרכים ללא ביטוח

במידה שנהג רכב נפגע בתאונת דרכים תוך כדי שהוא נוסע ללא פוליסת ביטוח חובה (או בניגוד להוראות הפוליסה) הפיצויים ישולמו רק במסגרת הוכחת אשמה. כלומר, הנהג שדורש את הפיצוי יצטרך להוכיח את אשמתו של אחר בתאונה ולתבוע ממנו פיצויים באופן ישיר כתביעה "רגילה" מכוח פקודת הנזיקין [נוסח חדש], תשכ"ח—1968.

נוסעים שהיו ברכב הלא מבוטח יהיו רשאים במקרה זה לתבוע פיצויים מקרנית (קרן פיצויים לנפגעי תאונות דרכים שעליה יורחב מיד בתאונות פגע וברח). חשוב להדגיש כי שימוש ברכב מנועי ללא ביטוח חובה לא שומט בהכרח את הקרקע תחת תביעת פיצויים מקרנית. לדוגמה, אם השימוש ברכב נעשה ללא רישיון מפאת אי תשלום אגרה או שהנהג עשה שימוש ברכב של אחר (לדוגמה, רכב מעביד) והוא לא ידע (או לא יכול היה לדעת) שאין פוליסת חובה בתוקף אזי ניתן לבחון הגשת תביעה מכוח חוק הפלת"ד. עם זאת בתי המשפט אינם מקלים ראש בנסיעה ללא ביטוח שהיא גם עבירה פלילית. נהג שטוען לאי ידיעה בדבר ביטוח החובה יידרש להוכיח טענותיו בהתאם.

פיצויים בתאונת פגע וברח

מדי שנה מתרחשות בישראל מאות תאונות פגע וברח בהן זהות הנהג הפוגע איננה ידועה לנפגע. במקרים אלה ניתן להגיש תביעה לפיצויים כנגד קרנית. קרנית היא קרן פיצויים ממשלתית שהוקמה מכוח החוק הפלת"ד מתוך מטרה לספק מענה לנפגעים שאינם יכולים לקבל פיצויים מסיבות שונות. אחת הסיבות הנפוצות שמובילות לתביעת פיצויים כנגד קרנית היא מקרה של פגע וברח. בתביעת פיצויים נגד קרנית יש להוכיח גם את קרות התאונה וגם שהנהג נקט במאמצים סבירים לאתר את הנהג הפוגע.

תאונות דרכים "מיוחדות" (שימוש ברכב, יציאה/כניסה מרכב וכדומה)

תאונת דרכים איננה חייבת להיות רק תאונה "קלאסית". חוק הפלת"ד מכיר במגוון תאונות דרכים "מיוחדות" כמו נזק שנגרם בצד הכביש במסגרת טיפול ברכב, נפילה ביציאה מרכב חונה, קטנוע שנפל על הולך רגל וכדומה. במקרים אלה ייתכן ויתפתח דיון משפטי לגבי נסיבות האירוע ותהיה מחלוקת של ממש בין הצדדים לגבי הגדרת המקרה כ"תאונת דרכים".

תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה

תאונת דרכים יכולה להתרחש גם בנסיבות המזכות כפגיעה בעבודה במוסד לביטוח לאומי. למשל, תאונת בדרך למשרד או תאונה של שליח במסגרת ביצוע תפקידו. במקרים אלה הנפגע צריך לפנות למוסד לביטוח לאומי בכדי לקבל את התגמולים המגיעים לו בתור היותו נפגע עבודה. אמנם הנפגע רשאי להגיש במקביל תביעה נגד חברת הביטוח מכוח חוק הפלת"ד, אך הפיצויים שישולמו (או שולמו) מהמוסד לביטוח לאומי יקוזזו מסכום הפיצוי בתביעה הנזיקית.

לסיכום – כל מקרה לגופו

המקרים שתוארו לעיל הן רק מעט המחזיק את המרובה. סוגיית הגורם האחראי לתשלום פיצויים לאחר תאונת דרכים יכולה להיות עניין משפטי מורכב. בכל מקרה של תאונת דרכים רצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי ויפה שעה אחת קודם. נסיבות התאונה והתנהלות הנפגעים אחריה יכולות להשפיע רבות על תוצאות התהליך וסוף מעשה במחשבה תחילה.

מאמרים נוספים בנושא

פרדוקס ביטוח חובה
עו"ד רפאל אלמוג,
01.01.2017
כיצד ייתכן שנהג אשר לא רכש ביטוח חובה, כמתחייב בחוק (לרבות בחוקי העונשין), זוכה ...קרא עוד
חוק הפלת"ד
עו"ד רפאל אלמוג,
19.12.2017
השימוש בדרכי התחבורה הציבורית מלווה בסיכונים רבים. המחוקק הורה אמנם על קביעת ...קרא עוד
הביטוח לא חודש
עו"ד רפאל אלמוג,
06.11.2016
כלל ידוע הוא כי כל נהג בישראל, העושה שימוש בכלי רכב מנועי, מחויב ברכישת ביטוח חובה, ...קרא עוד

תגובות (2)

2 thoughts on “הגורם האחראי

 1. רכב צד ג' לא נתן לי זכות קדימה וכמעט פגע בי ומאחר ופחדתי שיכנס ברכבי הסטתי את הרכב ונפלתי לתעלה

  האם אני יכול לתבוע את הפוליסה שלו?

  1. עינבל שלום,
   אין מניעה להגיש תביעת נזיקין כנגד הצד השלישי וחברת הביטוח שביטחה אותו, ככל והיה מבוטח בביטוח מתאים, אך לצורך כך תידרשי להוכיח את אחריותו בתאונה ובנזקי הרכוש שנגרמו.
   ככל ומדובר בנזק נמוך, ולכן אינך רוצה להפעיל את הכיסוי הביטוחי שלך (בהנחה ורכשת כיסוי מקיף), הרי שניתן להגיש תביעה, אך כאמור היא תלוייה בהוכחת רכיבי האחריות לרבות הנזק. ככל ומדובר בנזקים גבוהים, ייתכן ונכון יהיה לתבוע תחילה את הנזק ממבטח המקיף שלך, ובמקביל לתבוע את הנזקים שנותרו (כגון השתתפות עצמית ואובדן הנחת פרמיה) בתביעה נפרדת (קטנה).
   מומלץ לבחון את פרטי האירוע עם עו"ד הבקיא בתחום.

   בברכה,
   רפאל אלמוג, עו"ד

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *