מעוניין בייעוץ משפטי?

רחוב התע"ש 3 א' רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635
office@rlaw.co.il
שלח

עברת תאונה? אלו הגורמים שחשופים לתביעה

תביעת ביטוח חובה

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע הוראות ברורות ומפורשות ביחס לשאלה כנגד מי תוגשנה תביעת ביטוח חובה. ככלל, אדם יכול להיפגע עקב תאונה באופנים הבאים: בנהיגה, בנסיעה וכהולך רגל. לכן, נדון בשאלה נשוא פרק זה ביחס לכל אחד מהאופנים הנ"ל.

נהג, את מי הוא תובע? כאשר אדם נפגע עקב תאונת דרכים בזמן היותו נהג בכלי הרכב המנועי, באפשרותו להגיש תביעת ביטוח חובה כנגד חברת הביטוח שביטחה את הרכב בו הוא נהג בביטוח חובה, בלבד. זאת יש להדגיש גם אם הוא סבור כי האשמה בתאונה רובצת לפתחו של נהג כלי רכב מנועי אחר.

נוסע בכלי רכב מנועי המעורב בתאונה, את מי הוא תובע? במקרה כזה, יהיה על הנוסע להגיש תביעת ביטוח חובה כנגד המבטח שביטח את כלי הרכב המנועי בו הוא נסע, בלבד.

הולך רגל את מי הוא תובע? במקרה שכזה יגיש הולך רגל תביעת ביטוח חובה כנגד כלי הרכב המנועי שפגע בו, ואם מדובר בפגיעה עקב מספר כלי רכב מנועים, יכול הוא להגיש תביעה כנגד אחד או כל מבטחי הרכבים המעורבים בתאונה. שאלה מעניינת היא מה קורה כאשר הולך הרגל נפגע אך לא כתוצאה ישירה מפגיעת רכב, אלא עקיפה. למשל, נפגע לאחר ניסה להימלט מרכב שהתקרב לכיוונו והבהילו? הפסיקה הכירה במצבים שונים ככגון אלה בזכותו של הולך הרגל לפיצוי מאת חברת הביטוח שביטחה את השימוש ברכב.

הולך רגל אשר נפגע עקב תאונת "פגע וברח", את מי הוא תובע? במקרה כזה למעשה אין להולך הרגל את פרטי כלי הרכב המנועי וחברת הביטוח שביטחה אותו בביטוח חובה. לשם מניעת האפשרות שבה נותרים נפגעים ללא מקור לקבלת פיצוי סיטואציות כגון אלה, הוקמה על ידי המחוקק "קרנית". מדובר אפוא בתאגיד שהוקם מכוח חוק, ואשר מטרתו להעניק פיצוי כספי לנפגעי תאונות דרכים בהם אין בנמצא מבטח בביטוח חובה, כגון במקרים של תאונות "פגע וברח".

נהג שנסע ללא ביטוח חובה, האם הוא יכול להגיש תביעת ביטוח חובה? בעניין זה כבר הבענו את עמדתנו לא אחת, ואף הסבנו את תשומת ליבו של שר התחבורה, כי המצב המשפטי נכון להיום הינו פרדוקסלי. נסביר. מצד אחד, אדם אשר נוהג ברכב ללא ביטוח חובה, עובר כאמור לעיל עבירה פלילית וחשוף לעונש בגינה. מאידך גיסא, במקרים מסוימים, בכל הנוגע לדין האזרחי ולזכותו לקבל פיצוי, לא זו בלבד שפתוחה בפניו הדרך לכך, אלא שהוא אף עשוי לקבל פיצוי הגבוה בכמה מונים לו היה פועל לרכישת ביטוח חובה. כך, כאשר מעורב נהג רכב הנוהג ברכבו ללא ביטוח חובה בתאונה בה אינו אשם, פתוחה בפניו על פי המצב המשפטי נכון להיום הדלת להגשת תביעת נזיקין מכוח פקודת הנזיקין כנגד הנהג האחראי לשיטתו בתאונה וחברת הביטוח שביטחה אותו. במידה ויצליח להוכיח את חבות הנהג המעורב בתאונה, הרי שיהיה זכאי לפיצוי כספי, שאינו תלוי אף במגבלות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

מצב פרדוקסלי זה, עשוי לעודד נהגים שסבורים כי הם אינם טועים בנהיגתם, שלא לרכוש ביטוח חובה, דבר שנוגד את תכלית המחוקק, כפי שהסברנו בפתח מדריך זה.

מתי לא ניתן להגיש תביעת פיצויי עקב תאונת דרכים?

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מונה מספר מצבים בהם נפגע תאונת דרכים לא יוכל להגיש תביעת פיצוי כנגד המבטח, הנושא מפורט בסעיף 7 של החוק, ומפאת קוצר היריעה נעמוד על חלק מהחריגים:

אדם אשר גרם להתרחשות תאונה מתוך מטרה מכוונת: חשוב להדגיש, כי בפסיקה נקבע כי יסוד הכוונה צריך לבוא לידי ביטוי במודעות של האדם להתנהגותו ולכך שישנה אפשרות שתיגרם תאונה וברצונו שכך יקרה. אין ספק כי הפירוש שניתן בפסיקה ליסוד הינו צר, והנטל על הטוען להוכיח יסוד זה כבד.

נהיגה ללא רשות ברכב, נסיעה ברכב על ידי מי שיודע שהנהג בו נוהג בלא רשות: כך למשל, גנב אשר נפגע עקב תאונת דרכים תוך כדי נהיגה ברכב גנוב, ללא רשות מבעליו, אינו זכאי לפיצוי. נושא זה מעורר לא אחת מחלוקות בפסיקת בתי המשפט במקרים שהינם פחות קיצוניים. כך למשל, האם חייל הנוהג ברכב שניתן לו בהיתר על ידי הגורמים הצבאיים, אך סוטה ממסלולו ועושה ברכב שימוש שלא לצרכיו הצבאיים, זכאי לפיצוי? המענה לשאלה עורר לא מעט ויכוחים בפסיקת בתי המשפט.

נהיגה ללא רישיון נהיגה בר תוקף: על פניו מדובר בחריג חד וברור, אולם לא רבים יודעים כי גם במצבים אלה ניתן לעיתים להיכנס תחת אצטלת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ולהיות זכאים לפיצוי. כך למשל, במקרים בהם הנהיגה ללא רישיון הינה עקב אי תשלום אגרה מנימוקים אשר התקבלו בדין. דוגמא נוספת – כאשר השימוש ברכב אינו מצריך רישיון, כגון במקרה של דחיפת כלי רכב מנועי והתרחשות תאונה תוך כך.

נהיגה בכלי רכב מנועי לצורך ביצוע פשע או סיוע לכך: הרציונל של עניין זה ברור למדי, ומיותר להרחיב על כך.

נהיגה ברכב מנועי ללא ביטוח חובה: כאמור לעיל, תאונה שכזו אמנם אינה מקימה לנוהג ברכב זכות לתבוע מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אך אין בה נכון למצב המשפטי נכון להיום כדי למנוע מהנהג להגיש תביעת נזיקין כנגד רכב או גורם אחר המעורב בתאונה.

תגובות

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635
שלח

עדכונים

הירשם לעדכונים

תאונות דרכים

מאמרים
פסקי דין
הלכות
תביעות
שאל בפורום
שאל בפורום

שאלות אחרונות בפורום תאונות דרכים

 • ייעוץ לגבי תאוננת דרכים בעקבות מפגע בכביש

  24.03.19

  שלום, לפני מספר שבועות רכבתי באיילון צפון ועברתי על גבי בור בכביש, זה כרם לאופנוע להזדעזע וכתוצאה מכך התעופפתי מהאופנוע ונגררתי על הכביש במהירות של

  מאת: רועי

 • אחריות נזיקית בתאונת שרשרת

  10.12.18

  היי, נסעתי ברכב ומישהי נכנסה בי מאחורה. ככל הנראה מישהו גם נכנס בה מאחורה. החלפתי איתה פרטים וראיתי שהיא מחליפה פרטים גם עם זה שנכנס בה מאוחרה. אני ל

  מאת: אופיר

 • שאלה חשובה .

  31.10.18

  היי, מה הגובה הפיצוי אם אדם נופל באוטובוס בגלל נהגת רשלנית והוא נעדר שבוע מהעבודה? אין נזקים מעבר רק כאבים שחלפו אחרי שבועיים וחצי בערך? כמה בתי משפט

  מאת: אבי