מעוניין בייעוץ משפטי?

רחוב התע"ש 3 א' רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635
office@rlaw.co.il
שלח

תביעות סיעוד

פסק דין: דקלה חויבה להחזיר פרמיות למבוטח סיעודי

חזרה >

פרמיות ביטוח

בשנת 1995 החלה חברת הביטוח "דקלה" לשווק פוליסת ביטוח סיעודי קבוצתי בשם: "משלים לגמלאי". באפריל 2004 שינתה חלק ממרכיבי הפוליסה לאחר שקיבלה את אישורו של המפקח הביטוח לכך. לצד זה, קבע המפקח על הביטוח בחוזר שהוציא, כי מבוטחים שירכשו או יחדשו פוליסות מסוג "משלים לגמלאי" החל מיולי 2004, יהיו פטורים מלהמשיך ולשלם דמי פרמיה עבור הביטוח, במקרה שיהפכו לסיעודיים וישולמו להם תגמולי ביטוח מכוח הפוליסה.

בפועל, עם זאת, המשיכה "דקלה" לגבות דמי פרמיה ממבוטחים סיעודיים שרכשו או חידשו את פוליסת "משלים לגמלאי", מיולי 2004 ואילך, גם בתקופה שבמהלכה שילמה להם תגמולי ביטוח. כך, למעשה, השיאה דקלה רווחים לעצמה על חשבון מבוטחיה הסיעודיים, תוך הפרת הוראת המפקח.

משפחתו של מבוטח מנוח של "דקלה" במסגרת "משלים לגמלאי" לא השלימה עם הגזירה ופנתה למשרדנו על מנת שנסייע לה לקבל החזר עבור דמי הפרמיה ששילם המבוטח בתקופה שבה היה סיעודי וקיבל תגמולי ביטוח. תביעה שהגשנו לבית המשפט נגד "דקלה", בשמה של המשפחה, נחלה הצלחה והסתיימה בפסק דין, שבו חויבה "דקלה" להחזיר את דמי הפרמיה ששולמו ע"י מבוטח סיעודי בעבור ביטוח "משלים לגמלאי".

הוראה מפורשת בחוזר המפקח

"דקלה" דבקה גם בבית המשפט בעמדתה כי דמי הפרמיה ששולמו לה במהלך תקופת תשלום התגמולים נגבו מהמבוטח כדין, ולכן אינה נדרשת להחזירם. נימוקה העיקרי לכך היה כי הוראת המפקח על הביטוח בדבר פטור מתשלום פרמיות בתקופת קבלת התגמולים אינה חלה על פוליסת "משלים לגמלאי" שהייתה בידי המבוטח במקרה הנדון.

המבטחת טענה כי תכנית "משלים לגמלאי", בהתאם למתכונתה מאפריל 2004, הוצאה מגדר תחולת חוזר המפקח – 2004/11, וכי החוזר חל רק על פוליסות חדשות ששווקו החל מיולי 2004. החרגה זו, טענה "דקלה", נעשתה במסגרת הידברות שוטפת בין נציגיה לבין נציגי המפקח, שבעקבותיה הסכים המפקח "כי הוראת 'שחרור מתשלום פרמיות' שבחוזר – לא תחול על תוכנית 'משלים לגמלאי'", וכי התוכנית תימשך במתווה המקורי שלה, שלא כלל פטור מתשלום פרמיות אחרי קרות מקרה הביטוח.

ואולם, לאחר ששמעה את הצדדים, דחתה השופטת עינת רביד מבית משפט השלום בתל אביב אשר דנה בתיק, את טיעוני המבטחת וקיבלה את עמדתנו, כי הוראת המפקח הרלוונטית חלה גם חלה על הפוליסה שבנדון, ולכן מחייבת את המבטחת, בהיותו של חוזר המפקח מסמך מחייב.

השופטת רביד ציינה כי לא הוצג לה כל מסמך או תצהיר שמעיד על סיכום בין המבטחת לבין המפקח על הביטוח, לפיו החוזר לא חל על תוכנית "משלים לגמלאי", וכן התייחסה ללשונו של החוזר. המפקח, הדגישה, קובע במפורש בחוזר כי הוא חל גם על פוליסות שיחודשו החל מיולי 2004, ולא רק על פוליסות חדשות שישווקו החל ממועד זה. לפיכך, ומכיוון שהפוליסה הנדונה בתיק חודשה בשנת 2007, כלומר לאחר יולי 2004, חל עליה חוזר המפקח.

בהמשך לכך, התקבלה התביעה ודקלה חויבה להחזיר למשפחת המבוטח דמי פרמיה ששולמו לה החל מיוני 2008 ועד לפטירת המבוטח במרץ 2010.

[תאק (ת"א) 26778-09-10 דוד יעקובזון (המנוח) נ' דקלה חברה לביטוח בע"מ]

תגובות

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635
שלח

עדכונים

הירשם לעדכונים

תביעות סיעוד

מאמרים
פסקי דין
הלכות
תביעות
שאל בפורום
שאל בפורום

שאלות אחרונות בפורום תביעות סיעוד

 • חשש לחתום על ייפוי כוח מתמשך להוריי

  02.07.18

  שלום הוריי מעוניינים להחתים אותי על ייפוי כוח מתמשך המחייבת אותי בזקנתם להעניק להם רמת חיים גבוהה כפי שיש להם היום (לדבריהם) לרבות בית אבות יקר ועוד

  מאת: אפרת

 • אלצהיימר- הקלות במוסדות השונים.

  13.02.18

  שלום רב, אמא של אשתי לצערנו חולה אלצהיימר מזה זמן. בשל כך היא חיה אצלנו בבית (יחידת דיור) מהסיבות הידועות. היא מקבלת סיוע ממל"ל 22 שעות שבועיות. ש

  מאת: שי

 • איזה מלכודות יכולות להיות בפוליסת ביטוח סיעודי?

  24.04.17

  שלום, קניתי ביטוח סיעודי "מגן לסיעוד - פוליסה לביטוח סיעודי בדמי ביטוח קבועים" של חברת הכשרה. בעת הקניה שנעשתה בשיחת טלפון, נאמר לי שאם חלילה אהפך לס

  מאת: רחלי