במה כרוך ניהול מאבק משפטי כנגד תאגיד ביטוח? על בניית התיק וההוצאות הכרוכות

שוקלים לנהל תביעה נגד מבטח? היכנסו ולמדו על השלבים השונים בניהול התביעה, העלויות והמסמכים הדרושים לצורך הצלחתה. מומלץ לעיין בכתבה ולהביא בחשבון את הנושאים המפורטים בה.

עו"ד רפאל אלמוג
חזרה >

מאבק נגד חברת ביטוח

ניהול מאבק נגד תאגיד ביטוח בבית משפט

איתרע מזלכם וחברת הביטוח דחתה את תביעתכם לתשלום תגמולי הביטוח. יחד עם זאת, אתם בטוחים בצדקתכם, ומבקשים לממש את זכויותיכם על פי הפוליסה, אך לא יודעים במה הדבר כרוך. הווה אומר איזה ראיות עליכם לאסוף, אילו מסמכים להביא לפגישה עם עורך הדין לתביעות ביטוח, מה שיעור ההוצאות המשפטיות וכיו"ב שאלו הקשורות לניהול הליך משפטי של תביעות ביטוח.

בניית תיק משפטי

לשם כך, החלטנו להביא בפניכם רשימה של נושאים שעליכם לתת את הדעת בגינם:

 • מסמכים הדרושים לשם ניהול ההליך ובחינת סיכויו:
  טרם הגשה של תביעות ביטוח לערכאות השיפוטיות עליכם לאסוף את מלוא המסמכים הרלבנטיים לשם ניהול תביעתכם. כך, עליכם לוודא כי ברשותכם העתק מלא מפוליסת הביטוח, לרבות טפסי ההצטרפות, הצעה לביטוח, רשימת הביטוח והתנאים הכלליים. ככל ואלה אינם ברשותכם, באפשרותכם לפנות אל חברת הביטוח ישירות ו/או באמצעות סוכן הביטוח ולעמוד על קבלתם. תשומת ליבכם, כי במסגרת ההליך המשפטי יכול עורך הדין המטפל בעניינכם להשיג את מלוא המסמכים הנ"ל, אך רצוי שיעמדו לפניו עוד קודם להגשת התביעה.
  כך גם, רצוי שיהיו ברשותכם מלוא המסמכים אשר עמדו בפני חברת הביטוח לשם בירור החבות, כגון מסמכים רפואיים, חוות דעת מומחים (רופאים, שמאים, מהנדסים וכו').
 • עלויות ניהול הליכי תביעות ביטוח:
  נבקש להבהיר כי ההתייחסות בחלק זה הינה כללית, בשעה שכל תיק ותיק כולל הוצאות שונות (כך בתיק רכוש אין צורך להגיש יחד עם כתב התביעה חוות דעת רפואית, בשונה מהליכים של תביעות ביטוח החובקים שאלות שברפואה). לפיכך, יש לבחון את עלויות ניהול ההליך לגופו של תיק.

הוצאות משפט

בין יתר ההוצאות הכרוכות בניהול הליכים משפטיים של תביעות ביטוח יש להביא בחשבון את ההוצאות הבאות:

 • איסוף מסמכים רפואיים ו/או מסמכים אחרים.
 • חוות דעת רפואיות ו/או חוות דעת שבמומחיות כגון: חוו"ד מהנדס, שמאי, מומחה אזעקות ועוד.
 • אגרת בית משפט (משתנה מתיק לתיק. בהליכים של תביעות ביטוח גוף כגון תאונות דרכים אגרת בית המשפט קבועה והינה עומדת נכון למועד כתיבת מדריך זה על סך של 668 ₪. לעומת זאת, בהליכים של תביעות ביטוח כספיות, שיעור האגרה נקבע בהתאם לשווי התביעה והינו 2.5% מסכום התביעה, כאשר המחוקק חילק את התשלום לשני תשלומים: התשלום הראשון עם פתיחת ההליך, ואילו התשלום השני ישולם עד לא יאוחר מעשרה ימים לפני שמיעת הראיות.
 • עלויות ניהול ההליך. במסגרת ניהול ההליכים משפטיים של תביעות ביטוח ישנן הוצאות נוספות הכרוכות במישרין בניהול ההליך ואשר עליכם להיות ערים להן. בין היתר, יש להביא בחשבון הוצאות לעדים, למומחים, הוצאות נסיעה, צילומים, הגשות וכיו"ב הוצאות הכרוכות בניהול התיק. בעלויות אלה אסור למשרד עורכי הדין לשאת, לאור כללי האתיקה המוטלים על עורכי דין, ועל התובעים לשלמם.
 • שכר טרחת עורך הדין. על פי רוב, נוהגים עורכי דין העוסקים בתחום הביטוח לגבות את עיקר שכרם על פי אחוזים מהצלחה בסוף התיק (למשל, כמו במקרה הבא בו חברת הביטוח חויבה לשלם תגמולים לחולה סיעודי). יחד עם זאת, חשוב לדעת כי משרדי בוטיק המייחדים את עיסוקם לתחום הביטוח בלבד ואשר להם על פי רוב ניסיון עשיר יותר משאר המשרדים, נוהגים לגבות אחוזים גבוהים יותר ואף דמי פתיחת תיק מינימאליים אשר אינם תלויים בתוצאות ההליך. המלצתנו אליכם – בעת בחירת משרד עורכי דין ביטוח התחשבו בנתון זה, אך תנו לו את המשקל המתאים, שעה שממילא מי שתישא בסופו של יום בהוצאות המשפט או למצער ברובן, הינה חברת הביטוח.

מאמרים נוספים בנושא

חיסרון כיס
עו"ד רפאל אלמוג,
19.02.2017
מבוטח הפונה לקבלת סעד מבית המשפט בתביעה העוסקת בעניין שברפואה, חייב על פי חוק לצרף ...קרא עוד
שטרי קבלה ושחרור
עו"ד רפאל אלמוג,
02.05.2017
חתמתם על שטר קבלה, ובדיעבד הסתבר לכם שלא היה כלל צורך לעשות כן? שטר הקבלה נחתם על ...קרא עוד
השימוש בחוקרי ביטוח
עו"ד רפאל אלמוג,
18.04.2017
אין זהו סוד כי תאגידי הביטוח עושים שימוש תדיר בחוקרים מיומנים לצורך בירור החבות ...קרא עוד
התיישנות תביעות ביטוח
עו"ד רפאל אלמוג,
09.05.2017
איחור המועד להגשת תביעה בגין זכות הקיימת למבוטח בפוליסה, עשויה להוביל לשלילת ...קרא עוד

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *