מהי תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח? ראו הוזהרתם - חשוב לדעת

איחור המועד להגשת תביעה בגין זכות הקיימת למבוטח בפוליסה, עשויה להוביל לשלילת זכויות. מכאן, החשיבות הרבה בהכרה נושא ההתיישנות בכלל, ובתחום הביטוח בפרט. על התקופה, כמו גם האפשרות להאריכה בנסיבות מסוימות, בסקירה הבאה שערכנו.

חזרה >

התיישנות

התיישנות תביעות ביטוח – ראו הוזהרתם:

אחד הנושאים היותר רגישים אשר יש להיות ערים לו, הוא תקופת ההתיישנות להגשת תביעות ביטוח.

תחילה, נעמוד על משמעות המונח "התיישנות". התיישנות הינה מחסום פרוצדוראלי, המונע מהמבוטח את האפשרות לממש זכויותיו המהותית על פי הפוליסה שרכש. לצד זכותם של מבוטחים להגיש תביעות ביטוח לערכאות השיפוטיות עומדת הזכות של חברות הביטוח לוודאות כי לא מונחות עוד על כתפיהן תביעות ביטוח אפשריות וכי יכולות הן לכלכל את צעדיהן בהתאם. לקיומו של מוסד ההתיישנות קיימים עוד שיקולים, כגון: האפשרות לקיים משפט בלא חוסר ראייתי, הצורך לנהל משפטים הרלבנטיים להווה ועוד.

חוק ההתיישנות עושה הפרדה בין תביעות שבמקרקעין ובין כאלה שלא, וקובע כי התיישנות שאינה במקרקעין הינה בת 7 שנים. ברם, בתחום דיני הביטוח קיימת תקופה מיוחדת ושונה.

בתחום דיני הביטוח, קבע המחוקק בחוק חוזה הביטוח תקופת התיישנות מקוצרת, לפיה תביעות ביטוח כנגד מבטחים מתיישנות בתוך 3 שנים ממועד מקרה הביטוח. יחד עם זאת, ישנם ביטוחים בהם תקופת ההתיישנות עשויה להיות ארוכה יותר, כגון ביטוחי אחריות, בהם ההתיישנות לא מתיישנת אלא רק לאחר שהתיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח. כך גם בביטוחי אובדן כושר עבודה וסיעוד, תמיד יכולים המבוטחים להגיש את תביעתם (גם אם חלפו למעלה משלוש שנים ממועד קרות מקרה הביטוח), ואולם אז יוכלו המבוטחים לתבוע במסגרת התביעה תגמולי ביטוח עבור שלוש שנים בלבד טרם הגשת התביעה, וזאת הואיל ומדובר בביטוחים בהם העילה מתחדשת כל חודש בחודשו. שכן, ההיגיון הבריא אומר שהיות אדם באי כושר לעבוד כיום, אינו פוסל את האפשרות שמצבו הרפואי ישתפר בעתיד והוא יוכל להשתלב בחזרה למעגל העבודה.

תיקון לחוק חוזה הביטוח מיום 26.11.2020 האריך את תקופת ההתיישנות בביטוחי חיים, מחלות ואשפוז וכן ביטוחי סיעוד, לתקופה בת 5 שנים מקרות האירוע הביטוחי. חשוב לדעת בהקשר זה, כי התיקון חל ביחס לביטוחים שנכרתו או חודשו לאחר התיקון ואינו חל ביחס לביטוחים שנכרתו קודם לכן.

חשוב להבהיר, פנייה אל חברת הביטוח במסגרת שלוש השנים הנ"ל, אינה עוצרת את מניין התקופה. רק הגשת תביעה לבית המשפט עוצרת את המניין. יחד עם זאת ישנה אפשרות לפנות אל חברת הביטוח טרם שיחלפו המועדים ולבקש הסכמה מפורשת ובכתב להארכת תקופת ההתיישנות, אך אפשרות זו פחות עדיפה.

טעמים להארכת תקופת ההתיישנות

חשוב לדעת, כי במקרים מסוימים הכירו בתי המשפט בהארכת המועד להגשת תביעות ביטוח חרף חלוף תקופת ההתיישנות לאור התנהלות חברות הביטוח. למשל, חברת ביטוח אשר עיכבה את תשלום תגמולי הביטוח עד לאחר קבלת ממצאי הביטוח הלאומי, נקבע כי תהיה מושתקת מלטעון להתיישנות, אם קביעת הביטוח הלאומי ניתנה לאחר חלוף תקופת ההתיישנות.

בדומה לכך, ניתן למצוא גם בחוק נימוקים נוספים להארכת תקופות ההתיישנות להגשת תביעות ביטוח. למשל, כאשר המבוטח / המוטב לא היה ער לקיומו של כיסוי ביטוחי, כאשר חברת הביטוח הודתה במקצת הזכויות של המבוטח. ניתן למצוא גם בפסיקה טעם המצוי בשיקול דעתו של בית המשפט להארכת התקופה בה מתיישנות תביעות ביטוח. כמו כן, בית המשפט העליון השתמש בעקרון תום הלב בלא מעט מקרים כמחסום בפני העלאת טענות דיוניות. כך למשל, כאשר דוחה חברת ביטוח תביעת ביטוח ולא טורחת להסב את תשומת ליבו של המבוטח לתקופת ההתיישנות.

מלבד לתקופה המקוצרת ברצוננו להסב את תשומת ליבכם גם לניסיונם הפסול והאסור של חברות ביטוח לקצרה אף לתקופה הקצרה משלוש שנים. לעיתים קובעות חברות הביטוח במסגרת תנאי הפוליסה תנאים סמויים אשר משמעותם קיצור של תקופת ההתיישנות המקוצרת ממילא. כך, בביטוחי נכות מתאונה, תאונות אישיות ונסיעות לחו"ל, אנו עדים לעיתים לניסוחים לפיהם קבלת תגמולי הביטוח כפופה לכך שהנכות תיגרם בתוך 12 חודשים ממועד מקרה הביטוח. ברי, כי מדובר בקיצור המועדים בניגוד להוראות הדין, שכן חוק חוזה הביטוח קובע מפורשות שלא ניתן להתנות על תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק (3 שנים כאמור), אלא לטובת המבוטח.

מאמרים נוספים בנושא

השימוש בחוקרי ביטוח
עו"ד רפאל אלמוג,
18.04.2017
אין זהו סוד כי תאגידי הביטוח עושים שימוש תדיר בחוקרים מיומנים לצורך בירור החבות ...קרא עוד
שלבים ראשונים במימוש זכויות ביטוח
עו"ד רפאל אלמוג,
06.04.2017
רכשת כיסוי ביטוחי ואירע המקרה הביטוחי בפוליסה? כדאי לך לקרוא את הכתבה הבאה, אשר ...קרא עוד
ההליכים בבתי המשפט
עו"ד רפאל אלמוג,
16.05.2017
שוקלים לנהל תביעה נגד מבטח? היכנסו ולמדו על השלבים השונים בניהול התביעה, העלויות ...קרא עוד

תגובות (8)

8 thoughts on “התיישנות תביעות ביטוח

 1. בספט' 2019 הייתי ברכב שלי שחנה כשהמנוע פועל (כי המזגן הופעל). בלי התראה מוקדמת, נשמע פיצוץ מהמנוע שהתחיל לעשן ויצא זרם קיטור של מים עכורים מהמנוע. נבהלתי ויצאתי מיד מהרכב. אחרי כמה דקות זרם המים נפסק. לא היה לי מושג מה קרה וניסיתי להזמין גרר בדחיפות. אשה שעברה במקום החליקה ונפלה על המדרכה שהיתה רטובה מהמים.עזרתי לה לקום היא רגזה על השמלה שהתלכלכה, אך לא ביקשה פרטים אלא המשיכה בדרכה. השבוע, שנתיים לאחר הארוע, קיבלתי מעורך דינה כתב תביעה בסך עשרות אלפי שח על פגיעת גוף. שאלתי האם אני יכול להפעיל עכשיו אחרי שנתיים את ביטוח החובה או את צד ג' ??

  1. גיורא שלום,

   אין מניעה כי תפנה לחברת הביטוח (פורמלית לא חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק), אך בנסיבות המתוארות בפנייתך ייתכן והביטוחים שברשותך לא יכסו את הנזקים הללו. הנושא מחייב בירור מעמיק של הנסיבות והכיסוי הביטוחי.

   מכל מקום, מומלץ להיוועץ בעו"ד העוסק בתחום.

   בברכה,

   רפאל אלמוג, עו"ד

 2. שאלה: האם בהגשת תביעה לחברת הביטוח סמוך לתום תקופת ההתיישנות (נאמר ימים ספורים לפני תום 3 שנים) יש דרך כלשהיא להימנע מכך שחברת הביטוח תטען להתיישנות ולו רק בגלל מספר השבועות הנחוצים לעיבוד התביעה?

  1. שלמה שלום,

   ככל והנך מגיש את התביעה לחברת הביטוח, ולא לבית המשפט, סמוך לתקופת ההתיישנות, הרי שאם התביעה תידחה לאחר שתחלוף תקופת ההתיישנות, תהא מנוע מלהגישה לבית המשפט.

   במקרה כזה, ניתן לפנות לחברת הביטוח בבקשה להאריך את תקופת ההתיישנות בהסכמה. יש לעמוד על קבלת אישור בכתב. בכל מקרה אחר, יש להגיש תביעה לבית המשפט, טרם חלוף תקופת ההתיישנות על מנת לא לאבד את הזכויות בפוליסה.

   מכל מקום, מומלץ להיוועץ בעו"ד העוסק בתחום.

   בברכה,
   רפאל אלמוג, עו"ד

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *