מעוניין בייעוץ משפטי?

רחוב התע"ש 3 א' רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635
office@rlaw.co.il
שלח

הכל על התיישנות בתביעות ביטוח לרבות נימוקים להארכה

התיישנות

התיישנות תביעות ביטוח – ראו הוזהרתם:

אחד הנושאים היותר רגישים אשר יש להיות ערים לו, הוא תקופת ההתיישנות להגשת תביעות ביטוח.

תחילה, נעמוד על משמעות המונח "התיישנות". התיישנות הינה מחסום פרוצדוראלי, המונע מהמבוטח את האפשרות לממש זכויותיו המהותית על פי הפוליסה שרכש. לצד זכותם של מבוטחים להגיש תביעות ביטוח לערכאות השיפוטיות עומדת הזכות של חברות הביטוח לוודאות כי לא מונחות עוד על כתפיהן תביעות ביטוח אפשריות וכי יכולות הן לכלכל את צעדיהן בהתאם. לקיומו של מוסד ההתיישנות קיימים עוד שיקולים, כגון: האפשרות לקיים משפט בלא חוסר ראייתי, הצורך לנהל משפטים הרלבנטיים להווה ועוד.

חוק ההתיישנות עושה הפרדה בין תביעות שבמקרקעין ובין כאלה שלא, וקובע כי התיישנות שאינה במקרקעין הינה בת 7 שנים. ברם, בתחום דיני הביטוח קיימת תקופת התיישנות מיוחדת ושונה.

בתחום דיני הביטוח, קבע המחוקק בחוק חוזה הביטוח תקופת התיישנות מקוצרת, לפיה תביעות ביטוח כנגד מבטחים מתיישנות בתוך 3 שנים ממועד מקרה הביטוח. יחד עם זאת, ישנם ביטוחים בהם תקופת ההתיישנות עשויה להיות ארוכה יותר, כגון ביטוחי אחריות, בהם ההתיישנות לא מתיישנת אלא רק לאחר שהתיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח. כך גם בביטוחי אובדן כושר עבודה וסיעוד, תמיד יכולים המבוטחים להגיש את תביעתם (גם אם חלפו למעלה משלוש שנים ממועד קרות מקרה הביטוח), ואולם אז יוכלו המבוטחים לתבוע במסגרת התביעה תגמולי ביטוח עבור שלוש שנים בלבד טרם הגשת התביעה, וזאת הואיל ומדובר בביטוחים בהם העילה מתחדשת כל חודש בחודשו. שכן, ההיגיון הבריא אומר שהיות אדם באי כושר לעבוד כיום, אינו פוסל את האפשרות שמצבו הרפואי ישתפר בעתיד והוא יוכל להשתלב בחזרה למעגל העבודה.

חשוב להבהיר, פנייה אל חברת הביטוח במסגרת שלוש השנים הנ"ל, אינה עוצרת את מניין תקופת ההתיישנות. רק הגשת תביעה לבית המשפט עוצרת את תקופת ההתיישנות. יחד עם זאת ישנה אפשרות לפנות אל חברת הביטוח טרם שיחלפו המועדים ולבקש הסכמה מפורשת ובכתב להארכת תקופת ההתיישנות, אך אפשרות זו פחות עדיפה.

טעמים להארכת תקופת ההתיישנות

חשוב לדעת, כי במקרים מסוימים הכירו בתי המשפט בהארכת המועד להגשת תביעות ביטוח חרף חלוף תקופת ההתיישנות לאור התנהלות חברות הביטוח. למשל, חברת ביטוח אשר עיכבה את תשלום תגמולי הביטוח עד לאחר קבלת ממצאי הביטוח הלאומי, נקבע כי תהיה מושתקת מלטעון להתיישנות, אם קביעת הביטוח הלאומי ניתנה לאחר חלוף תקופת ההתיישנות.

בדומה לכך, ניתן למצוא גם בחוק ההתיישנות נימוקים נוספים להארכת תקופות ההתיישנות להגשת תביעות ביטוח. למשל, כאשר המבוטח / המוטב לא היה ער לקיומו של כיסוי ביטוחי, כאשר חברת הביטוח הודתה במקצת הזכויות של המבוטח. ניתן למצוא גם בפסיקה טעם המצוי בשיקול דעתו של בית המשפט להארכת תקופת ההתיישנות של תביעות ביטוח. כמו כן, בית המשפט העליון השתמש בעקרון תום הלב בלא מעט מקרים כמחסום בפני העלאת טענות דיוניות. כך למשל, כאשר דוחה חברת ביטוח תביעת ביטוח ולא טורחת להסב את תשומת ליבו של המבוטח לתקופת ההתיישנות.

מלבד לתקופת ההתיישנות המקוצרת ברצוננו להסב את תשומת ליבכם גם לניסיונם הפסול והאסור של חברות ביטוח לקצר את תקופת ההתיישנות לתקופה הקצרה משלוש שנים. לעיתים קובעות חברות הביטוח במסגרת תנאי הפוליסה תנאים סמויים אשר משמעותם קיצור של תקופת ההתיישנות המקוצרת ממילא. כך, בביטוחי נכות מתאונה, תאונות אישיות ונסיעות לחו"ל, אנו עדים לעיתים לניסוחים לפיהם קבלת תגמולי הביטוח כפופה לכך שהנכות תיגרם בתוך 12 חודשים ממועד מקרה הביטוח. ברי, כי מדובר בקיצור תקופת התיישנות העומד בניגוד להוראות הדין, שכן חוק חוזה הביטוח קובע מפורשות שלא ניתן להתנות על תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק (3 שנים כאמור), אלא לטובת המבוטח.

תגובות

2 תגובות

 1. דוד רז

  אתם כותבים שבמקרים מסוימים הכירו בתי המשפט בהארכת מועד להגשת תביעה ונותנים דוגמא של חברת ביטוח שעיכבה תשלום תגמולי ביטוח כי חיכו לתשובת ביטוח לאומי.
  אם חברת הביטוח עיכבה תשלומים ז"א שהוגשה לה כבר תביעה, אם כך יש סתירה בדבריכם: מתי מוגשת תביעה לתגמולי ביטוח אחרי קבלת תשובה מביטוח לאומי או מראש עוד לפני שיודעים מה תשובת ביטוח לאומי??

  • רפאל אלמוג

   דוד היקר, אין סתירה באמור. צריך להבחין בין "תביעה" המוגשת לחברת הביטוח בהתאם לחובה הקבועה בסעיף 23 לחוק חוזה הביטוח (אינה עוצרת את תקופת ההתיישנות) ובין תביעה משפטית לערכאה שיפוטית (שלום / מחוזי), העוצרת את תקופת ההתיישנות.

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635
שלח

עדכונים

הירשם לעדכונים

דיני ביטוח

מאמרים
פסקי דין
הלכות
תביעות
שאל בפורום
שאל בפורום

שאלות אחרונות בפורום תביעות ביטוח

 • שאלה בנושא תביעת פנסיית נכות

  02.05.19

  ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת פנסיית נכות יש לצרף טופס 101. מה המשמעות בהגשת הטופס הזה? והאם היא רלוונטית גם במקרה בו המבקש עובד? תודה!

  מאת: אפרת לוי

 • פיצוי עובד שנפגע בעבודה

  17.04.19

  האם חברת ביטוח רשאית להימנע מלשלם פיצוי לעובד שנפגע בעת עבודה במפעל למרות שלמפעל היתה פוליסת חבות מעבידים לאור העובדה שהמיפעל לא מילא אחר הוראות סוקר

  מאת: בנימין קפלן

 • חישוב תגמולי ביטוח

  02.12.18

  שלום, ברשותי פוליסת ביטוח אכ"ע עיסוקית. חברת הביטוח הכירה באכ"ע מלא במקצוע שלי והפוליסה מאפשרת לי לעבוד בעיסוק אחר. הפיצוי החודשי יחושב באופן הבא:

  מאת: ניבר