הטריק של חברות הביטוח: כך מעוכבות תביעות של מבוטחים | אלמוג-שפירא עו"ד

מיד לאחר הגשת תביעה ומלוא המידע והמסמכים הדרושים, על המבטח לפעול לבירור חבותו ולשלם בתוך 30 ימים את תגמולי הביטוח, או לפחות את תגמולי הביטוח שאינם שנויים במחלוקת. באשר לאלו השנויים במחלוקת, על המבטח למסור מכתב דחייה מסודר ומנומק. בפועל, תאגידי הביטוח מושכים את התביעות זמן רב, ואף לא טורחים לנמק את דחייתם. בואו לגלות כיצד עובד הטריק.

עו"ד רפאל אלמוג
חזרה >

מכתב דחיה

המועד לתשלום תגמולי הביטוח

על פי סעיף 27 של חוק חוזה הביטוח, על חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח למבוטחיה בתוך 30 ימים מהמועד שיהיו בידיה מלוא הפרטים והמידע הדרוש לה לבירור חבותה. יחד עם זאת, ככל וישנם סכומים עליהם חברת הביטוח אינה חולקת, עליה לשלמם למבוטחיה בתוך 30 ימים ממועד הגשת תביעות ביטוח.

חשוב לדעת, כי תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת יכולים להיתבע בנפרד משאר התגמולים. ודוק, המבוטח רשאי לעמוד על תשלום תגמולים אלה, ולהעמיד את תביעתו בבית המשפט על היתרה.

חברת ביטוח שאינה עומדת בחובתה הנ"ל חשופה מלבד לסנקציה של תשלום רביות, לסנקציה של תשלום ריבית עונשית בשיעור גבוה (עד פי עשרים מהריבית הקבועה בחוק).

הטריק של תאגידי הביטוח

סעיף 27 הנ"ל לחוק, אינו תוחם בצורה מפורשת ומוגדרת את המועד למסירת מידע, ובנוסחו מאפשר אפוא לתאגידי הביטוח אפשרות לעכב את הבירור על פני חודשים. כך, מוצאים עצמם הלכה למעשה מנהלים תביעה על פני חודשים, כאשר במהלכם מבקש המבטח מעת לעת מידע ומסמכים נוספים ומתחיל למנות את תקופת שלושים הימים הנ"ל החל מאותו רגע.

התנהלות שכזאת כמובן אין לאפשר. חשוב לדעת כי תאגידי הביטוח כפופים לעקרון תום הלב, גם בשלב קיום החוזה. לפיכך, מסגרת הזמן כפופה לחובת תום הלב, המחייבת את חברת הביטוח לפעול במהירות, שאם לא כן היא עשויה להיות חשופה לסנקציה הקבועה בסעיף 28א לחוק חוזה הביטוח (ריבית עונשית).

דחיית תביעה – על המבטח להעביר הודעה מסודרת בכתב

לאחר שהמבוטח מילא אחר חובותיו, הגיש תביעה ושיתף פעולה עם המבטח בבירור חבותו, מוטלת על המבטח החובה ליידע את המבוטח בדבר עמדתו. עמדת המבטח יכולה להיות אחת משתיים: [א] תביעת הביטוח התקבלה. או אז יעביר המבטח את תגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח. [ב] תביעת הביטוח נדחתה.

במצב השני, מוטלת על חברת הביטוח, מכוח חוזר המפקח על הביטוח מיום 16.11.1998 ופסיקת בית המשפט העליון (פרשת אסולין), חובה ליידע את המבוטח בכתב ובהזדמנות הראשונה מדוע אין היא משלמת את תגמולי הביטוח. מבטח שלא ממלא אחר הנחיית המפקח, מושתק יהיה מלטעון בהליך המשפטי טענות נוספות מעבר לאלה שנטענו על ידו במכתב הדחייה. יחד עם זאת, ישנם מקרים שבהם בית המשפט יאפשר הרחבת חזית העומדת בניגוד להנחיית המפקח הנ"ל ופסיקת בית המשפט העליון, כגון במקרים בהם התגלה לחברת הביטוח מידע חדש או במקרה של העלאת טענת מרמה. אך, בית המשפט יטה לעשות כן רק בשורה מצומצמת של מקרים חריגים ביותר.

הסנקציה לה חשופה חברת הביטוח היא הסיבה שחשוב לעמוד על קבלת מכתב דחייה. למעשה, מאחורי הסנקציה עומד הרציונל, עליו עמד בית המשפט העליון – לרשות חברת הביטוח די זמן ומשאבים על מנת שדחיות של תביעות ביטוח תהיינה מנומקות כדבעי כך שמבוטחים יוכלו לשקול את המשך צעדיהם.

יישום החוזר אף עולה בקנה אחד עם עקרונות של יעילות משפטית וחיסכון בזמן שיפוטי יקר, שכן מבוטח שתיפרש בפניו עמדה ברורה ומנומקת מצד המבטח בנוגע לתביעתו, יוכל להעריך את כדאיותה של הגשת תביעה בבית משפט.

ככל ונדחתה תביעת ביטוח, מומלץ להיוועץ עם עורך דין בטרם משיבים לחברת הביטוח על מכתב הדחייה. שכן, למרות שחברת הביטוח מושתקת מלהעלות טיעונים נוספים, עשויה היא לעשות כן אם תינתן לה האפשרות למקצה שיפורים. זו הסיבה שפעמים רבות עדיף לפעול תחילה בהגשת תביעה לערכאות השיפוטיות ורק לאחר מכן לנסות ולהידבר עם חברת הביטוח (קודם להגשת כתב ההגנה).

פסיקת בתי המשפט בעניין זה ענפה, ואנו עדים לעיתים קרובות לשימוש בהנחיה זו. כך, לעיתים קרובות מוחקים בתי המשפט סעיפים מכתבי ההגנה של חברות הביטוח המרחיבות את חזית טענותיהם לאחר שהוגשו נגדם תביעות ביטוח לבית המשפט.

לאור האמור, ככל ונדחתה תביעתכם לתשלום תגמולי ביטוח – עמדו על קבלת מכתב דחייה.

מאמרים נוספים בנושא

השימוש בחוקרי ביטוח
עו"ד רפאל אלמוג,
18.04.2017
אין זהו סוד כי תאגידי הביטוח עושים שימוש תדיר בחוקרים מיומנים לצורך בירור החבות ...קרא עוד
ההליכים בבתי המשפט
עו"ד רפאל אלמוג,
16.05.2017
שוקלים לנהל תביעה נגד מבטח? היכנסו ולמדו על השלבים השונים בניהול התביעה, העלויות ...קרא עוד
שטרי קבלה ושחרור
עו"ד רפאל אלמוג,
02.05.2017
חתמתם על שטר קבלה, ובדיעבד הסתבר לכם שלא היה כלל צורך לעשות כן? שטר הקבלה נחתם על ...קרא עוד
חוזר בירור ויישוב תביעות
עו"ד רפאל אלמוג,
29.01.2017
הנחיות חדשות של המפקחת על הביטוח מנסות להתמודד עם הסרבנות של חברות הביטוח ...קרא עוד

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *