מכתב דחיה

המועד לתשלום תגמולי הביטוח

על פי סעיף 27 של חוק חוזה הביטוח, על חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח למבוטחיה בתוך 30 ימים מהמועד שיהיו בידיה מלוא הפרטים והמידע הדרוש לה לבירור חבותה. יחד עם זאת, ככל וישנם סכומים עליהם חברת הביטוח אינה חולקת, עליה לשלמם למבוטחיה בתוך 30 ימים ממועד הגשת תביעות ביטוח.

חשוב לדעת, כי תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת יכולים להיתבע בנפרד משאר התגמולים. ודוק, המבוטח רשאי לעמוד על תשלום תגמולים אלה, ולהעמיד את תביעתו בבית המשפט על היתרה.

חברת ביטוח שאינה עומדת בחובתה הנ"ל חשופה מלבד לסנקציה של תשלום רביות, לסנקציה של תשלום ריבית עונשית בשיעור גבוה (עד פי עשרים מהריבית הקבועה בחוק).

הטריק של תאגידי הביטוח

סעיף 27 הנ"ל לחוק, אינו תוחם בצורה מפורשת ומוגדרת את המועד למסירת מידע, ובנוסחו מאפשר אפוא לתאגידי הביטוח אפשרות לעכב את הבירור על פני חודשים. כך, מוצאים עצמם הלכה למעשה מנהלים תביעה על פני חודשים, כאשר במהלכם מבקש המבטח מעת לעת מידע ומסמכים נוספים ומתחיל למנות את תקופת שלושים הימים הנ"ל החל מאותו רגע.

התנהלות שכזאת כמובן אין לאפשר. חשוב לדעת כי תאגידי הביטוח כפופים לעקרון תום הלב, גם בשלב קיום החוזה. לפיכך, מסגרת הזמן כפופה לחובת תום הלב, המחייבת את חברת הביטוח לפעול במהירות, שאם לא כן היא עשויה להיות חשופה לסנקציה הקבועה בסעיף 28א לחוק חוזה הביטוח (ריבית עונשית).

דחיית תביעה – על המבטח להעביר הודעה מסודרת בכתב

לאחר שהמבוטח מילא אחר חובותיו, הגיש תביעה ושיתף פעולה עם המבטח בבירור חבותו, מוטלת על המבטח החובה ליידע את המבוטח בדבר עמדתו. עמדת המבטח יכולה להיות אחת משתיים: [א] תביעת הביטוח התקבלה. או אז יעביר המבטח את תגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח. [ב] תביעת הביטוח נדחתה.

במצב השני, מוטלת על חברת הביטוח, מכוח חוזר המפקח על הביטוח מיום 16.11.1998 ופסיקת בית המשפט העליון (פרשת אסולין), חובה ליידע את המבוטח בכתב ובהזדמנות הראשונה מדוע אין היא משלמת את תגמולי הביטוח. מבטח שלא ממלא אחר הנחיית המפקח, מושתק יהיה מלטעון בהליך המשפטי טענות נוספות מעבר לאלה שנטענו על ידו במכתב הדחייה. יחד עם זאת, ישנם מקרים שבהם בית המשפט יאפשר הרחבת חזית העומדת בניגוד להנחיית המפקח הנ"ל ופסיקת בית המשפט העליון, כגון במקרים בהם התגלה לחברת הביטוח מידע חדש או במקרה של העלאת טענת מרמה. אך, בית המשפט יטה לעשות כן רק בשורה מצומצמת של מקרים חריגים ביותר.

הסנקציה לה חשופה חברת הביטוח היא הסיבה שחשוב לעמוד על קבלת מכתב דחייה. למעשה, מאחורי הסנקציה עומד הרציונל, עליו עמד בית המשפט העליון – לרשות חברת הביטוח די זמן ומשאבים על מנת שדחיות של תביעות ביטוח תהיינה מנומקות כדבעי כך שמבוטחים יוכלו לשקול את המשך צעדיהם.

יישום החוזר אף עולה בקנה אחד עם עקרונות של יעילות משפטית וחיסכון בזמן שיפוטי יקר, שכן מבוטח שתיפרש בפניו עמדה ברורה ומנומקת מצד המבטח בנוגע לתביעתו, יוכל להעריך את כדאיותה של הגשת תביעה בבית משפט.

ככל ונדחתה תביעת ביטוח, מומלץ להיוועץ עם עורך דין בטרם משיבים לחברת הביטוח על מכתב הדחייה. שכן, למרות שחברת הביטוח מושתקת מלהעלות טיעונים נוספים, עשויה היא לעשות כן אם תינתן לה האפשרות למקצה שיפורים. זו הסיבה שפעמים רבות עדיף לפעול תחילה בהגשת תביעה לערכאות השיפוטיות ורק לאחר מכן לנסות ולהידבר עם חברת הביטוח (קודם להגשת כתב ההגנה).

פסיקת בתי המשפט בעניין זה ענפה, ואנו עדים לעיתים קרובות לשימוש בהנחיה זו. כך, לעיתים קרובות מוחקים בתי המשפט סעיפים מכתבי ההגנה של חברות הביטוח המרחיבות את חזית טענותיהם לאחר שהוגשו נגדם תביעות ביטוח לבית המשפט.

לאור האמור, ככל ונדחתה תביעתכם לתשלום תגמולי ביטוח – עמדו על קבלת מכתב דחייה.

תגובות

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635  עדכונים   דיני ביטוח

   מאמרים
   פסקי דין
   הלכות
   תביעות
   שאל בפורום
   שאל בפורום

   שאלות אחרונות בפורום תביעות ביטוח

   • נגנב לי רכב חדש שקניתי בתוכנית מימון.

    28.12.21

    קניתי רכב חדש דרך חברת מימון בשיחת טלפון עם סוכנת סגרתי על ביטוח חובה + מקיף אין לי תיעוד של השיחה. במעמד הרכישה יצאתי עם הרכב בידיעה שיש לי ביטוח מקי

    מאת: נעם שוורץ

   • השכרת רכב פרטי

    13.09.21

    אני רוצה להשכיר את הרכב מידי פעם לחברים כדי לכסות את העלויות האחזקה, בפוליסה כתוב שהביטוח לא מכסה "מטרה עסקית של שימוש ברכב מנועי על בסיס חוזה שכירות

    מאת: מאיר

   • זימון לחקירה בחברת ביטוח

    01.06.21

    שלום, הייתי אשם בתאונה, הגשתי תצהירצ מיד לאחר התאונה תבעתי את הביטוח המקיף וקיבלתי החזר כספי . הצד השני (הצד שפגעתי בו) , "נזכר" רק לאחר מספר חודשים

    מאת: איציק קלדרון