הביטוח חייב אותך לחתום על שטר קבלה ושחרור? ניתן להשתחרר מההסכם

חתמתם על שטר קבלה, ובדיעבד הסתבר לכם שלא היה כלל צורך לעשות כן? שטר הקבלה נחתם על ידכם תוך הפעלת לחץ מצד נציגי הביטוח, מבלי שהוסברו לכם משמעויותיו השונות? ייתכן וניתן לבטלו! בואו לגלות באילו מקרים עשוי בית המשפט להיעתר לבקשתכם ולבטלו.

חזרה >

כתב קבלה

האם ניתן לחזור מחתימה על שטר קבלה?

תביעות ביטוח עשויות להסתיים על דרך תשלום מלא או חלקי של תגמולי הביטוח. כך או כך, כאשר חברת ביטוח משלמת למבוטח תגמולי ביטוח היא מחתימה אותו בסופו של הליך על גבי שטר קבלה. המשמעות הינה אפוא שבחתימה על שטר הקבלה באים לידי סיום זכויותיו של המבוטח על פי מקרה הביטוח. למרבה הצער, אנו נתקלים במקרים רבים בהם מאלצים מבטחים את מבוטחיהם לחתום על שטרי קבלה גם כאשר אין מדובר בהסכם פשרה, ואין כל חובה בדין כי אלו יחתמו עליהם.

חברות הביטוח עושות כן פעמים רבות גם ביחס לתגמולים שאינם שנויים במחלוקת אשר ישנה חובה לשלמם ללא כל קשר לחלק המצוי במחלוקת. פעמים עושות כן חברות הביטוח אף ללא ידיעת המבוטחים, כאשר שטרי הקבלה והשחרור מופיעים על גבי ההמחאות הנמסרות לאחר שבאות לסיומן תביעות ביטוח.

יש לזכור כי המבוטח מצוי מלבד ללחץ כלכלי, אף תחת לחץ מצד חברת הביטוח, לפיו אם לא יחתום לא יקבל את תגמולי הביטוח מכוח תביעת ביטוח שהגיש.

למרות שהכלל הוא שחתימה על שטר קבלה מביאה למיצוי הנושא, ישנם בפסיקה לא מעט מקרים בהם נעתרו בתי המשפט, מנימוקים כאלה ואחרים, לבקשת מבוטח להורות על ביטול שטר הקבלה.

מקרים בהם בוטלו שטרי קבלה

ואלו הם רק חלק מהמקרים בהם ביטלו בתי המשפט את נפקות חתימת המבוטח על כתבי קבלה ושחרור:

  • מקרים בהם המבוטח לא הבין את המשמעות של שטר הקבלה והשחרור, או לא נתן את הסכמתו לפשרה, או חתם על ההצעה תחת לחץ. למשל, במקרים בהם חתם על שטר הקבלה סוכן הביטוח ולא המבוטח. דוג' נוספת, כאשר שטר הקבלה שנחתם אינו משקף את התנאים וההסכמות שהושגו על ידי הצדדים.
  • מקרים בהם המבוטח חתם על הסכם הפשרה בטעות. כך למשל, באחד המקרים בפסיקה חתמה נפגעת תאונת דרכים על שטר קבלה ושחרור לאחר שהגיעו הצדדים להסכם פשרה על בסיס אחוזי נכות שנמצאו אצלה. דא עקא, באותה עת לא ידעה על נזק משמעותי נוסף שנגרם לה בתאונה. בית המשפט נעתר לבקשתה והורה על ביטול שטר הקבלה לאור טעות זו.
  • כפייה ועושק. למשל, כאשר קיים פער אדיר בין הסכום הריאלי לו זכאי המבוטח ובין הסכום עליו הוחתם. באחד המקרים שנדון בפסיקה של תביעות ביטוח, הוחתם המבוטח על שטר קבלה ושחרור של כמה מאות שקלים. בהמשך, טען המבוטח כי המבטח ניצל את מצוקתו. בית המשפט קבע כי לאור הפער האדיר שבין הסכום לו היה זכאי אלמלא התפשר, אין כל הגיון כי אדם סביר יוותר מרצונו על סכום הגבוה בכמה מונים וביטל את ההסכם.
  • במקרים בהם ההחתמה גובלת בחוסר תום לב והתנהגות בלי ראויה. למשל, כאשר המבוטח מוחתם על שטר קבלה ושחרור בעודו מצוי בבית החולים, בטרם שקל כדבעי את ההסכם.

יחד עם זאת בית המשפט העליון הבהיר שהסכמי פשרה לא ייפתחו אל במקרים נדירים, בהם נשמטה הקרקע העובדתית שעמדה בבסיסו של ההסכם.

חוזר הפיקוח על הביטוח

בנוסף, חשוב לציין, כי גם המפקח על הביטוח נתן דעתו ביחס לכתבי קבלה ושחרור בחוזר שהוציא בשנת 2005. במסגרת החוזר מבהיר המפקח על הביטוח כי הגיעו לידיו פניות רבות של מבוטחים אשר הוחתמו במסגרת תביעות ביטוח שהוגשו על ידם על שטרי קבלה וויתור גורפים הפוגעים בזכויותיהם.

לשם כך ניסח המפקח מספר עקרונות. כך, הורה, כי שטר קבלה וויתור ייעשה רק במסגרת תביעות ביטוח בהן המבטח אישר את התשלום לסילוק סופי ולא כסכום שאינו שנוי במחלוקת. במקרים בהם נמסר תגמול כסכום שאינו שנוי במחלוקת יובהר כי אין בכדי כדי למנוע אפשרות של הגשת תביעות ביטוח על היתרה. נקודה נוספת שנקבעה היא ששטר הקבלה אינו יכול לכלול דרישה של המבטח כלפי המבוטח להשיב סכומים הגבוהים מסכום הפשרה.

לסיכום: טרם חתימה על שטר קבלה ושחרור, פנו לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ושקלו הנושא בכובד ראש. דעו, כי חתימה נמהרת ופזיזה עשויה להסב לכם נזק בלתי הפיך.

מאמרים נוספים בנושא

הרחבת חזית אסורה
עו"ד רפאל אלמוג,
26.06.2016
רבים לא יודעים כי מכתב הדחייה הנשלח אליהם על ידי חברת הביטוח, תוחם למעשה על פי ...קרא עוד
שלבים ראשונים במימוש זכויות ביטוח
עו"ד רפאל אלמוג,
06.04.2017
רכשת כיסוי ביטוחי ואירע המקרה הביטוחי בפוליסה? כדאי לך לקרוא את הכתבה הבאה, אשר ...קרא עוד
בדיקות פוליגרף
עו"ד רפאל אלמוג,
25.04.2017
מבוטחים רבים, נופלים ברשת שטומנת להם חברת הביטוח, ומסכימים להכפיף את תשלום תגמולי ...קרא עוד
תביעות אובדן וגניבה
עו"ד רפאל אלמוג,
03.02.2019
שוב ושוב הודפות המבטחות תביעות של מבוטחים לתגמולים בגין אובדן או גניבת רכוש, ...קרא עוד

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *