רישיון נהיגה לא בתוקף 

רכבו של ניסן היה מבוטח בחברת הביטוח הפניקס בשנת 2011. במסגרת הביטוח חברת הביטוח התחייבה לפצות אותו בין היתר עקב נזקים לרכוש שיגרמו לרכב במצב של התקיימות מקרה ביטוחי. בחודש אפריל שנת 2011 דיווח המכון הרפואי לבטיחות בדרכים למשרד הרישוי כי רופא מוסמך המליץ על התלייתו של רישיון הנהיגה של התובע בשל סיבות רפואיות. ניסן הוזמן בחודשים מאי ויוני אל משרד התחבורה לצורך העלת טענות בענין ההתלייה בפני הועדה, אך לא התייצב בשני המועדים. במכתב הזימון הראשון צויין בפניו כי אם לא יתייצב, משרד הרישוי רשאי להתלות את רישיונו עד להתייצבותו במועד שיקבע. יום למחרת זימונו השני, אליו לא התייצב, נשלח אליו מכתב המודיע לו על התליית רישיונו לנוכח אי התייצבותו. הזימונים אשר נשלחו לניסן חזרו אל השולח תוך שצוין עליהם כי "לא נדרשו" על ידי הנמען.

הפניקס: נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף מוחרג בפוליסה

בספטמבר שנת 2011 היה רכבו של ניסן מעורב בתאונה ונגרמו לו נזקים. בהתאם להנחיית סוכן הביטוח, הרכב נבדק ע"י שמאי מטעמה של חברת הביטוח הפניקס, ועל בסיס חוות דעתו התבצעו תיקונים ברכב. בסיומם של התיקונים הודיעה הפניקס לניסן כי היא מסרבת להכיר בכיסוי ביטוחי, עקב היעדר רישיון נהיגה במועד התרחשות התאונה.

"לא ידעתי על התליית הרישיון, ואף הייתי כשיר לנהיגה", הבהיר ניסן לנציגי הפניקס.

אולם, ניסיונותיו לשכנע את מנהלי התביעות של הפניקס, לא צלחו והוא נאלץ להגיש תביעה נגד הפניקס לבית המשפט, בדרישה לחייבה בתשלום תגמולי הביטוח להם היא התחייבה בפוליסה.

בהליך המשפטי, התעקשה הפניקס להיעדר כיסוי ביטוחי וטענה כי בזמנים הרלבנטים למועד התרחשותה של התאונה, היה המבוטח חסר רישיון נהיגה בתוקף. לטענתה, בדיקה שערכה במשרד הרישוי העלתה כי רישיונו נשלל כבר בחודש יוני 2011, ובהתאם לתנאיה של הפוליסה, על מנת לזכות בכיסוי ביטוחי, רישיון נהיגה בר תוקף בישראל חייב להיות בהחזקתו של נהג הרכב.

הפניקס הגדילה וטענה כי ניסן הגביר את הסיכון להתרחשותו של המקרה הביטוחי, קרי התאונה, בשל העובדה כי בחר לנהוג במצב בריאותי קשה.

"לא הייתי מודע להתליית הרישיון במשרד הרישוי", חזר ואמר ניסן בהליך המשפטי, והסביר כי הדבר נודע לו לראשונה בדחיית התביעה על ידי הפניקס.

שלילת תגמולים יכולה להיעשות רק במקרים בהם ידע המבוטח על השלילה

ביהמ"ש קיבל את התביעה. בראש ובראשונה קבע ביהמ"ש כי את תנאי הפוליסה בעניין אי נתינת כיסוי ביטוחי במקרים בהם נהיגה מתבצעת ללא רישיון, יש לפרש לפי הנורמה אשר קבועה בפקודת התעבורה, לאורה, נהיגה תוך פסילה תיחשב ככזו, אך ורק אם למבוטח היתה ידיעה שהינה פוזיטיבית אודות הפסילה, ופסילתו של רישיון נהיגה איננה בתוקף כלפי הנהג כל אימת שלא קיבל הודעה עליה.

לאחר שמיעת הראיות בתיק, קיבל בית המשפט את גרסתו של ניסן לפיה לא היה מודע להתליית רישיונו, וכי לא קיבל את הזימונים אשר נשלחו אל ביתו על ידי משרד הרישוי. גרסתו הינה אמינה, משום שהיא נתמכת בעובדה כי חלק מהמכתבים חזרו תוך ציון כי "לא נדרשו".

אמנם, נכונה טענת הפניקס בנוגע לחזקה בדבר דברי דואר אשר "לא נדרשו" (חזקה כי נמסרו כדין), אך חזקה זו ככל חזקה אשר בדין, ניתנת לסתירה, וכך נעשה. אין זה סביר כי כ"כ הרבה מכתבים אשר נשלחים לכתובת נכונה לא מגיעים ליעדם, אך לאור חזרתם של המכתבים ניכר כי אכן היתה תקלה במשלוחי הדואר בזמנים הרלבנטים.

עוד הוסיף וקבע בית המשפט כי הפניקס לא הניחה תשתית ראייתית לטענתה כי המבוטח לא היה כשיר לנהוג מבחינה רפואית, ובכך הגביר את הסיכוי להתרחשותה של התאונה. הוכחת עניין זה, ככל עניין רפואי, מחייב הגשת חוות דעת רפואית, ולכן אין מקום לקבוע כי מצבו הרפואי הגביר את הסיכון להתרחשותו של המקרה הביטוחי.

לאור העובדה כי בקרות המקרה הביטוחי היה ניסן בעל רשיון נהיגה בתוקף, קבע בית המשפט כי הוא זכאי לקבל את תגמולי הביטוח כמתחייב, והורה להפניקס על תשלומם.

[תא"מ 7628-04-12 דני ניסן נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ]

תגובות

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635


  עדכונים   דיני ביטוח

   מאמרים
   פסקי דין
   הלכות
   תביעות
   שאל בפורום
   שאל בפורום

   שאלות אחרונות בפורום תביעות ביטוח

   • תביעת ביטוח לאחר פציעה

    22.04.20

    אהלן , לפניי כ 6 שנים נפצעתי פציעת ספורט קשה במסגרת חוג ספורט אשר לקחתי בו חלק. הפציעה הייתה שבר בזרוע אשר הוביל לניתוח , פגיעה זמנית בעצב שהביא לשי

    מאת: צליל

   • פגיעה מאחור

    20.03.20

    ברמזור פניה שמאלה נפגעתי מאחור ע"י רכב שגרם לטוטל לוס. הפוגע ממציא סיפורים למבטח שלו. האם פגיעה ברכב מאחור מזכה הנפגע בנזקיו. או שהמבטח כדי לא לשלם

    מאת: זלמן א

   • תצהיר/כתב הגנה נגדי

    18.02.20

    עשיתי תאונת דרכים שבה כל אחד מהצדדים טען שהאחר אשם . אני תיקנתי את הרכב ללא קבלות במחיר יותר נמוך ולא תבעתי את חברת הביטוח בגלל העדפה לתקן בתשלום נמוך

    מאת: שיראל שיר