מאבק נגד חברת ביטוח

ניהול מאבק נגד תאגיד ביטוח בבית משפט

איתרע מזלכם וחברת הביטוח דחתה את תביעתכם לתשלום תגמולי הביטוח. יחד עם זאת, אתם בטוחים בצדקתכם, ומבקשים לממש את זכויותיכם על פי הפוליסה, אך לא יודעים במה הדבר כרוך. הווה אומר איזה ראיות עליכם לאסוף, אילו מסמכים להביא לפגישה עם עורך הדין לתביעות ביטוח, מה שיעור ההוצאות המשפטיות וכיו"ב שאלו הקשורות לניהול הליך משפטי של תביעות ביטוח.

בניית תיק משפטי

לשם כך, החלטנו להביא בפניכם רשימה של נושאים שעליכם לתת את הדעת בגינם:

 • מסמכים הדרושים לשם ניהול ההליך ובחינת סיכויו:
  טרם הגשה של תביעות ביטוח לערכאות השיפוטיות עליכם לאסוף את מלוא המסמכים הרלבנטיים לשם ניהול תביעתכם. כך, עליכם לוודא כי ברשותכם העתק מלא מפוליסת הביטוח, לרבות טפסי ההצטרפות, הצעה לביטוח, רשימת הביטוח והתנאים הכלליים. ככל ואלה אינם ברשותכם, באפשרותכם לפנות אל חברת הביטוח ישירות ו/או באמצעות סוכן הביטוח ולעמוד על קבלתם. תשומת ליבכם, כי במסגרת ההליך המשפטי יכול עורך הדין המטפל בעניינכם להשיג את מלוא המסמכים הנ"ל, אך רצוי שיעמדו לפניו עוד קודם להגשת התביעה.
  כך גם, רצוי שיהיו ברשותכם מלוא המסמכים אשר עמדו בפני חברת הביטוח לשם בירור החבות, כגון מסמכים רפואיים, חוות דעת מומחים (רופאים, שמאים, מהנדסים וכו').
 • עלויות ניהול הליכי תביעות ביטוח:
  נבקש להבהיר כי ההתייחסות בחלק זה הינה כללית, בשעה שכל תיק ותיק כולל הוצאות שונות (כך בתיק רכוש אין צורך להגיש יחד עם כתב התביעה חוות דעת רפואית, בשונה מהליכים של תביעות ביטוח החובקים שאלות שברפואה). לפיכך, יש לבחון את עלויות ניהול ההליך לגופו של תיק.

הוצאות משפט

בין יתר ההוצאות הכרוכות בניהול הליכים משפטיים של תביעות ביטוח יש להביא בחשבון את ההוצאות הבאות:

 • איסוף מסמכים רפואיים ו/או מסמכים אחרים.
 • חוות דעת רפואיות ו/או חוות דעת שבמומחיות כגון: חוו"ד מהנדס, שמאי, מומחה אזעקות ועוד.
 • אגרת בית משפט (משתנה מתיק לתיק. בהליכים של תביעות ביטוח גוף כגון תאונות דרכים אגרת בית המשפט קבועה והינה עומדת נכון למועד כתיבת מדריך זה על סך של 668 ₪. לעומת זאת, בהליכים של תביעות ביטוח כספיות, שיעור האגרה נקבע בהתאם לשווי התביעה והינו 2.5% מסכום התביעה, כאשר המחוקק חילק את התשלום לשני תשלומים: התשלום הראשון עם פתיחת ההליך, ואילו התשלום השני ישולם עד לא יאוחר מעשרה ימים לפני שמיעת הראיות.
 • עלויות ניהול ההליך. במסגרת ניהול ההליכים משפטיים של תביעות ביטוח ישנן הוצאות נוספות הכרוכות במישרין בניהול ההליך ואשר עליכם להיות ערים להן. בין היתר, יש להביא בחשבון הוצאות לעדים, למומחים, הוצאות נסיעה, צילומים, הגשות וכיו"ב הוצאות הכרוכות בניהול התיק. בעלויות אלה אסור למשרד עורכי הדין לשאת, לאור כללי האתיקה המוטלים על עורכי דין, ועל התובעים לשלמם.
 • שכר טרחת עורך הדין. על פי רוב, נוהגים עורכי דין העוסקים בתחום הביטוח לגבות את עיקר שכרם על פי אחוזים מהצלחה בסוף התיק (למשל, כמו במקרה הבא בו חברת הביטוח חויבה לשלם תגמולים לחולה סיעודי). יחד עם זאת, חשוב לדעת כי משרדי בוטיק המייחדים את עיסוקם לתחום הביטוח בלבד ואשר להם על פי רוב ניסיון עשיר יותר משאר המשרדים, נוהגים לגבות אחוזים גבוהים יותר ואף דמי פתיחת תיק מינימאליים אשר אינם תלויים בתוצאות ההליך. המלצתנו אליכם – בעת בחירת משרד עורכי דין ביטוח התחשבו בנתון זה, אך תנו לו את המשקל המתאים, שעה שממילא מי שתישא בסופו של יום בהוצאות המשפט או למצער ברובן, הינה חברת הביטוח.

תגובות

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635  עדכונים   דיני ביטוח

   מאמרים
   פסקי דין
   הלכות
   תביעות
   שאל בפורום
   שאל בפורום

   שאלות אחרונות בפורום תביעות ביטוח

   • השכרת רכב פרטי

    13.09.21

    אני רוצה להשכיר את הרכב מידי פעם לחברים כדי לכסות את העלויות האחזקה, בפוליסה כתוב שהביטוח לא מכסה "מטרה עסקית של שימוש ברכב מנועי על בסיס חוזה שכירות

    מאת: מאיר

   • זימון לחקירה בחברת ביטוח

    01.06.21

    שלום, הייתי אשם בתאונה, הגשתי תצהירצ מיד לאחר התאונה תבעתי את הביטוח המקיף וקיבלתי החזר כספי . הצד השני (הצד שפגעתי בו) , "נזכר" רק לאחר מספר חודשים

    מאת: איציק קלדרון

   • סדר עדיפויות במיצוי תקרת ביטוח

    30.11.20

    שלום. יש לי ביטוח בריאות בחברת הפניקס. לאחרונה שלחתי להם מספר תביעות, כאשר חלקם בסכומים נמוכים, וחלקם בסכומים גבוהים. את התביעות בעלות הסכומים הגבוה

    מאת: מאיר נוימן