התיישנות

התיישנות תביעות ביטוח – ראו הוזהרתם:

אחד הנושאים היותר רגישים אשר יש להיות ערים לו, הוא תקופת ההתיישנות להגשת תביעות ביטוח.

תחילה, נעמוד על משמעות המונח "התיישנות". התיישנות הינה מחסום פרוצדוראלי, המונע מהמבוטח את האפשרות לממש זכויותיו המהותית על פי הפוליסה שרכש. לצד זכותם של מבוטחים להגיש תביעות ביטוח לערכאות השיפוטיות עומדת הזכות של חברות הביטוח לוודאות כי לא מונחות עוד על כתפיהן תביעות ביטוח אפשריות וכי יכולות הן לכלכל את צעדיהן בהתאם. לקיומו של מוסד ההתיישנות קיימים עוד שיקולים, כגון: האפשרות לקיים משפט בלא חוסר ראייתי, הצורך לנהל משפטים הרלבנטיים להווה ועוד.

חוק ההתיישנות עושה הפרדה בין תביעות שבמקרקעין ובין כאלה שלא, וקובע כי התיישנות שאינה במקרקעין הינה בת 7 שנים. ברם, בתחום דיני הביטוח קיימת תקופה מיוחדת ושונה.

בתחום דיני הביטוח, קבע המחוקק בחוק חוזה הביטוח תקופת התיישנות מקוצרת, לפיה תביעות ביטוח כנגד מבטחים מתיישנות בתוך 3 שנים ממועד מקרה הביטוח. יחד עם זאת, ישנם ביטוחים בהם תקופת ההתיישנות עשויה להיות ארוכה יותר, כגון ביטוחי אחריות, בהם ההתיישנות לא מתיישנת אלא רק לאחר שהתיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח. כך גם בביטוחי אובדן כושר עבודה וסיעוד, תמיד יכולים המבוטחים להגיש את תביעתם (גם אם חלפו למעלה משלוש שנים ממועד קרות מקרה הביטוח), ואולם אז יוכלו המבוטחים לתבוע במסגרת התביעה תגמולי ביטוח עבור שלוש שנים בלבד טרם הגשת התביעה, וזאת הואיל ומדובר בביטוחים בהם העילה מתחדשת כל חודש בחודשו. שכן, ההיגיון הבריא אומר שהיות אדם באי כושר לעבוד כיום, אינו פוסל את האפשרות שמצבו הרפואי ישתפר בעתיד והוא יוכל להשתלב בחזרה למעגל העבודה.

תיקון לחוק חוזה הביטוח מיום 26.11.2020 האריך את תקופת ההתיישנות בביטוחי חיים, מחלות ואשפוז וכן ביטוחי סיעוד, לתקופה בת 5 שנים מקרות האירוע הביטוחי. חשוב לדעת בהקשר זה, כי התיקון חל ביחס לביטוחים שנכרתו או חודשו לאחר התיקון ואינו חל ביחס לביטוחים שנכרתו קודם לכן.

חשוב להבהיר, פנייה אל חברת הביטוח במסגרת שלוש השנים הנ"ל, אינה עוצרת את מניין התקופה. רק הגשת תביעה לבית המשפט עוצרת את המניין. יחד עם זאת ישנה אפשרות לפנות אל חברת הביטוח טרם שיחלפו המועדים ולבקש הסכמה מפורשת ובכתב להארכת תקופת ההתיישנות, אך אפשרות זו פחות עדיפה.

טעמים להארכת תקופת ההתיישנות

חשוב לדעת, כי במקרים מסוימים הכירו בתי המשפט בהארכת המועד להגשת תביעות ביטוח חרף חלוף תקופת ההתיישנות לאור התנהלות חברות הביטוח. למשל, חברת ביטוח אשר עיכבה את תשלום תגמולי הביטוח עד לאחר קבלת ממצאי הביטוח הלאומי, נקבע כי תהיה מושתקת מלטעון להתיישנות, אם קביעת הביטוח הלאומי ניתנה לאחר חלוף תקופת ההתיישנות.

בדומה לכך, ניתן למצוא גם בחוק נימוקים נוספים להארכת תקופות ההתיישנות להגשת תביעות ביטוח. למשל, כאשר המבוטח / המוטב לא היה ער לקיומו של כיסוי ביטוחי, כאשר חברת הביטוח הודתה במקצת הזכויות של המבוטח. ניתן למצוא גם בפסיקה טעם המצוי בשיקול דעתו של בית המשפט להארכת התקופה בה מתיישנות תביעות ביטוח. כמו כן, בית המשפט העליון השתמש בעקרון תום הלב בלא מעט מקרים כמחסום בפני העלאת טענות דיוניות. כך למשל, כאשר דוחה חברת ביטוח תביעת ביטוח ולא טורחת להסב את תשומת ליבו של המבוטח לתקופת ההתיישנות.

מלבד לתקופה המקוצרת ברצוננו להסב את תשומת ליבכם גם לניסיונם הפסול והאסור של חברות ביטוח לקצרה אף לתקופה הקצרה משלוש שנים. לעיתים קובעות חברות הביטוח במסגרת תנאי הפוליסה תנאים סמויים אשר משמעותם קיצור של תקופת ההתיישנות המקוצרת ממילא. כך, בביטוחי נכות מתאונה, תאונות אישיות ונסיעות לחו"ל, אנו עדים לעיתים לניסוחים לפיהם קבלת תגמולי הביטוח כפופה לכך שהנכות תיגרם בתוך 12 חודשים ממועד מקרה הביטוח. ברי, כי מדובר בקיצור המועדים בניגוד להוראות הדין, שכן חוק חוזה הביטוח קובע מפורשות שלא ניתן להתנות על תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק (3 שנים כאמור), אלא לטובת המבוטח.

תגובות

8 תגובות

 1. דוד רז

  אתם כותבים שבמקרים מסוימים הכירו בתי המשפט בהארכת מועד להגשת תביעה ונותנים דוגמא של חברת ביטוח שעיכבה תשלום תגמולי ביטוח כי חיכו לתשובת ביטוח לאומי.
  אם חברת הביטוח עיכבה תשלומים ז"א שהוגשה לה כבר תביעה, אם כך יש סתירה בדבריכם: מתי מוגשת תביעה לתגמולי ביטוח אחרי קבלת תשובה מביטוח לאומי או מראש עוד לפני שיודעים מה תשובת ביטוח לאומי??

  • רפאל אלמוג

   דוד היקר, אין סתירה באמור. צריך להבחין בין "תביעה" המוגשת לחברת הביטוח בהתאם לחובה הקבועה בסעיף 23 לחוק חוזה הביטוח (אינה עוצרת את תקופת ההתיישנות) ובין תביעה משפטית לערכאה שיפוטית (שלום / מחוזי), העוצרת את תקופת ההתיישנות.

 2. אלי כהן

  מר אלמוג היקר,
  שני ילדי הבוגרים חולים במחלה נדירה מאד בשם PARK9
  שני ילדנו נולדו בריאים ואף שרתו שרות צבאי מלא ומשמעותי.
  בגיל 27 לערך החלו סימני המחלה להופיע, 44 מבכירי נירולוגים בארץ, לא ידעו לאבחן אותה למעשה, על פי קביעת פרופ' אינזלברג, בשנת 2017, שגילתה המחלה, ילדנו הם היהודים היחידים בעולם! המוכרים כחולים במחלה זו, המחלה היא מסוג מחלה מתקדמת ההולכת ומחמירה עם השנים, זה הל ב-2003 בגרירת רגלים וכיום הם בכסאות גלגלים מוגבלים ב100%.
  לשאלתי: תבענו את חברת הביטוח לפני כחודש, האם עומדת להם העילה של התיישנות?
  בתודה, אלי

  • עו"ד רפאל אלמוג

   אלי היקר, על מנת שאוכל להשיבך, חסרים לי פרטים רבים ובין היתר אודות סוג הכיסוי, האם הוא בתוקף, מתי אירע מקרה הביטוח ועוד פרטים הדרושים. מומלץ ליצור קשר למתן פרטים ונשמח להשיב לשאלותיך. בריאות שלמה והצלחה!

 3. שלמה

  שאלה: האם בהגשת תביעה לחברת הביטוח סמוך לתום תקופת ההתיישנות (נאמר ימים ספורים לפני תום 3 שנים) יש דרך כלשהיא להימנע מכך שחברת הביטוח תטען להתיישנות ולו רק בגלל מספר השבועות הנחוצים לעיבוד התביעה?

  • עו"ד רפאל אלמוג

   שלמה שלום,

   ככל והנך מגיש את התביעה לחברת הביטוח, ולא לבית המשפט, סמוך לתקופת ההתיישנות, הרי שאם התביעה תידחה לאחר שתחלוף תקופת ההתיישנות, תהא מנוע מלהגישה לבית המשפט.

   במקרה כזה, ניתן לפנות לחברת הביטוח בבקשה להאריך את תקופת ההתיישנות בהסכמה. יש לעמוד על קבלת אישור בכתב. בכל מקרה אחר, יש להגיש תביעה לבית המשפט, טרם חלוף תקופת ההתיישנות על מנת לא לאבד את הזכויות בפוליסה.

   מכל מקום, מומלץ להיוועץ בעו"ד העוסק בתחום.

   בברכה,
   רפאל אלמוג, עו"ד

 4. גיורא

  בספט' 2019 הייתי ברכב שלי שחנה כשהמנוע פועל (כי המזגן הופעל). בלי התראה מוקדמת, נשמע פיצוץ מהמנוע שהתחיל לעשן ויצא זרם קיטור של מים עכורים מהמנוע. נבהלתי ויצאתי מיד מהרכב. אחרי כמה דקות זרם המים נפסק. לא היה לי מושג מה קרה וניסיתי להזמין גרר בדחיפות. אשה שעברה במקום החליקה ונפלה על המדרכה שהיתה רטובה מהמים.עזרתי לה לקום היא רגזה על השמלה שהתלכלכה, אך לא ביקשה פרטים אלא המשיכה בדרכה. השבוע, שנתיים לאחר הארוע, קיבלתי מעורך דינה כתב תביעה בסך עשרות אלפי שח על פגיעת גוף. שאלתי האם אני יכול להפעיל עכשיו אחרי שנתיים את ביטוח החובה או את צד ג' ??

  • עו"ד רפאל אלמוג

   גיורא שלום,

   אין מניעה כי תפנה לחברת הביטוח (פורמלית לא חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק), אך בנסיבות המתוארות בפנייתך ייתכן והביטוחים שברשותך לא יכסו את הנזקים הללו. הנושא מחייב בירור מעמיק של הנסיבות והכיסוי הביטוחי.

   מכל מקום, מומלץ להיוועץ בעו"ד העוסק בתחום.

   בברכה,

   רפאל אלמוג, עו"ד

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635  עדכונים   דיני ביטוח

   מאמרים
   פסקי דין
   הלכות
   תביעות
   שאל בפורום
   שאל בפורום

   שאלות אחרונות בפורום תביעות ביטוח

   • נגנב לי רכב חדש שקניתי בתוכנית מימון.

    28.12.21

    קניתי רכב חדש דרך חברת מימון בשיחת טלפון עם סוכנת סגרתי על ביטוח חובה + מקיף אין לי תיעוד של השיחה. במעמד הרכישה יצאתי עם הרכב בידיעה שיש לי ביטוח מקי

    מאת: נעם שוורץ

   • השכרת רכב פרטי

    13.09.21

    אני רוצה להשכיר את הרכב מידי פעם לחברים כדי לכסות את העלויות האחזקה, בפוליסה כתוב שהביטוח לא מכסה "מטרה עסקית של שימוש ברכב מנועי על בסיס חוזה שכירות

    מאת: מאיר

   • זימון לחקירה בחברת ביטוח

    01.06.21

    שלום, הייתי אשם בתאונה, הגשתי תצהירצ מיד לאחר התאונה תבעתי את הביטוח המקיף וקיבלתי החזר כספי . הצד השני (הצד שפגעתי בו) , "נזכר" רק לאחר מספר חודשים

    מאת: איציק קלדרון