חוקר ביטוח

שלא תגידו שלא הזהרנו

מעטים המבוטחים אשר משכילים להבין כי חוקרי ביטוח לא באמת רוצים את טובתם, אלא משמשים למעשה "שלוחם" של חברת הביטוח. אותם חוקרים נשכרו על ידי חברת הביטוח על מנת לאתר עבורה פגמים וכשלים במקרה הביטוח, או בהתנהגות המבוטח או מי מטעמו.

בשלב זה, בוודאי הנכם שואלים את עצמכם את השאלה – "אם כך אז מדוע לי לשתף עם חוקר הביטוח פעולה"?

ובכן, על פי הוראות החוק, מוטלת עליכם כאמור לעיל חובה לשתף פעולה עם חברת הביטוח ו/או מי מטעמה בבירור החבות, וככל ולא תעשו כן אתם מסתכנים בכך שבית המשפט יקבל את טענת חברת הביטוח כי פעלתם להכשלת בירור החבות וכי הסבתם לחברת הביטוח נזק המצדיק אי תשלום תגמולי הביטוח.

טיפים מעשיים

חוקרי הביטוח מקצוענים בעבודתם ולהם שיטות וטכניקות להוציא מן המבוטח פרטים ומידע העשוי להזיק למבוטח ולגרור דחייה של תביעת ביטוח שהגיש, גם כאשר בפועל המצב שונה לגמרי. אשר על כן, ראינו להביא לפניכם מספר נקודות שימושיות:

 1. טרם ביצוע החקירה, פנו לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין.
 2. לא כל שכן, מומלץ לקיים את הפגישה עם החוקר בנוכחות עורך דין הבקי בתחום דיני הביטוח.
 3. אם הינכם מיוצגים כבר ויוצר עימכם קשר חוקר מטעם חברת הביטוח, יש להפנותו אל משרדו של עורך הדין המייצג אתכם. דעו, כי עורך הדין המייצג אתכם לא ישלח אליכם את החוקר, ולכן גם אם יאמר זאת החוקר, אל תקבלו זאת כמובן מאליו ובררו הנושא עם עורך הדין. דעו, כי חוקר ביטוח המתחזה ל "שמאי", "מהנדס" או אף "שליח" מטעם עורך דינכם עובר עבירה חמורה.
 4. טרם ביצוע החקירה, עמדו על קבלת עותק מההודאה שתימסר על ידכם לחוקר. יש לכם זכות מלאה לעמוד על כך, קל וחומר שעה שאתם חתומים עליה.
  נקודה זו קריטית ביותר, משום שבמקרים בהם נדחות תביעות ביטוח, המבטחים אינם ממהרים לחשוף את דו"חות החוקר ומשתמשים בהם כמעין קלף סודי וחסוי, הגם שאין בידם האפשרות לעשות כן. חברות הביטוח טוענות במרבית המקרים כי מדובר במסמך "חסוי" הגם שאין זה נכון, ומבקשות להציג את הדו"ח רק לאחר שמיעת פרשת עדויות התביעה. כך, מבקשות הן לעשות שימוש במידע שהוגש על ידן לערעור מהימנות המבוטח ועוד. במידה וההודאות שנגבו על ידי החוקר נמצאות ברשות המבוטחים, הדבר מקל בצורה משמעותית על ניהול תביעות ביטוח. לכן, חשוב להקפיד על קבלת העתקי ההודאות אל החוקר.
 5. בעת הפגישה, וטרם קיומה לגופו, עמדו על קבלת רישיון חוקר פרטי.
 6. היו קשובים בפגישתם לנשאל על ידי החוקר, וככל ואינכם בטוחים בשאלה הנשאלת, עדיף להשיב תשובה כמו "אינני בטוח", "אינני זוכר", מאשר להשיב תשובה אשר הינכם סבורים שהיא הנכונה, אך בהמשך תמצא חברת הביטוח עוגן לכך שהתשובה לא היתה נכונה ותנסה לבסס את דחיית זכאותכם לתגמולים על סתירות כאלה ואחרות.
  אל תלחצו מניסיונות החוקר להטיל בכם דופי, לערער את ביטחונכם או להכעיס אתכם על מנת שתאמרו מילים בלתי שקולים, אשר עשויים להסב לכם נזק לאחר מכן.
 7. פנייה אל צדדים שלישיים, צילום והקלטה – הכלל הוא שברשות הרבים רשאים חוקרי הביטוח לעשות כמעט ככל העולה על רוחם (גם אם המבוטח מיוצג), בכפוף לשאר הוראות החוק, ובכלל זה הוראות חוק האזנת סתר. כך, מותר לחוקר לצלם אותנו ברחוב ואף להקליט שיחה שלנו עימו (בשונה משיחה שלנו עם צד ג', שיחה בה הוא אינו נוכח, שכן אז ייחשב הדבר להאזנת סתר אסורה).
 8. מלבד לאמור לעיל, ישנם איסורים רבים המוטלים על חוקרים פרטיים, המפורטים בין היתר בתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית). כך למשל, חל על חוקרים פרטיים איסור על התחזות, איסור על קיום שיחה עם קטינים אלא בנוכחות אפוטרופסי הקטין, חובה עליהם להציג שמם – "חוקר פרטי" ולא "חוקר" בלבד.
 9. חשוב לדעת, כי ככל והינכם מיוצגים על ידי עורך דין, חל איסור גמור על חברת הביטוח ו/או מי מטעמה ליצור עימכם קשר ישיר, וכל פנייה בנושא חייבת להיעשות באמצעות עורך הדין. אחרת, יהווה הדבר הפרה בוטה של הוראת סעיף 22 של חוק לשכת עורכי הדין העוסקת בזכות האדם לייצוג בפני כל גורם שהוא. משהחליט המבוטח להיות מיוצג על ידי עורך דין, הרי שיש להידבר עימו. חברת ביטוח המפרה הוראה זו, חוטאת מלבד לפגיעה בזכות הייצוג גם בעבירה אתית הקבועה בכללי לשכת עורכי הדין ומעמידה את עורכי דינה, מנהלי המחלקות המשפטיות, בסיכון.

תגובות

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635  עדכונים   דיני ביטוח

   מאמרים
   פסקי דין
   הלכות
   תביעות
   שאל בפורום
   שאל בפורום

   שאלות אחרונות בפורום תביעות ביטוח

   • נגנב לי רכב חדש שקניתי בתוכנית מימון.

    28.12.21

    קניתי רכב חדש דרך חברת מימון בשיחת טלפון עם סוכנת סגרתי על ביטוח חובה + מקיף אין לי תיעוד של השיחה. במעמד הרכישה יצאתי עם הרכב בידיעה שיש לי ביטוח מקי

    מאת: נעם שוורץ

   • השכרת רכב פרטי

    13.09.21

    אני רוצה להשכיר את הרכב מידי פעם לחברים כדי לכסות את העלויות האחזקה, בפוליסה כתוב שהביטוח לא מכסה "מטרה עסקית של שימוש ברכב מנועי על בסיס חוזה שכירות

    מאת: מאיר

   • זימון לחקירה בחברת ביטוח

    01.06.21

    שלום, הייתי אשם בתאונה, הגשתי תצהירצ מיד לאחר התאונה תבעתי את הביטוח המקיף וקיבלתי החזר כספי . הצד השני (הצד שפגעתי בו) , "נזכר" רק לאחר מספר חודשים

    מאת: איציק קלדרון