כתב קבלה

האם ניתן לחזור מחתימה על שטר קבלה?

תביעות ביטוח עשויות להסתיים על דרך תשלום מלא או חלקי של תגמולי הביטוח. כך או כך, כאשר חברת ביטוח משלמת למבוטח תגמולי ביטוח היא מחתימה אותו בסופו של הליך על גבי שטר קבלה. המשמעות הינה אפוא שבחתימה על שטר הקבלה באים לידי סיום זכויותיו של המבוטח על פי מקרה הביטוח. למרבה הצער, אנו נתקלים במקרים רבים בהם מאלצים מבטחים את מבוטחיהם לחתום על שטרי קבלה גם כאשר אין מדובר בהסכם פשרה, ואין כל חובה בדין כי אלו יחתמו עליהם.

חברות הביטוח עושות כן פעמים רבות גם ביחס לתגמולים שאינם שנויים במחלוקת אשר ישנה חובה לשלמם ללא כל קשר לחלק המצוי במחלוקת. פעמים עושות כן חברות הביטוח אף ללא ידיעת המבוטחים, כאשר שטרי הקבלה והשחרור מופיעים על גבי ההמחאות הנמסרות לאחר שבאות לסיומן תביעות ביטוח.

יש לזכור כי המבוטח מצוי מלבד ללחץ כלכלי, אף תחת לחץ מצד חברת הביטוח, לפיו אם לא יחתום לא יקבל את תגמולי הביטוח מכוח תביעת ביטוח שהגיש.

למרות שהכלל הוא שחתימה על שטר קבלה מביאה למיצוי הנושא, ישנם בפסיקה לא מעט מקרים בהם נעתרו בתי המשפט, מנימוקים כאלה ואחרים, לבקשת מבוטח להורות על ביטול שטר הקבלה.

מקרים בהם בוטלו שטרי קבלה

ואלו הם רק חלק מהמקרים בהם ביטלו בתי המשפט את נפקות חתימת המבוטח על כתבי קבלה ושחרור:

 • מקרים בהם המבוטח לא הבין את המשמעות של שטר הקבלה והשחרור, או לא נתן את הסכמתו לפשרה, או חתם על ההצעה תחת לחץ. למשל, במקרים בהם חתם על שטר הקבלה סוכן הביטוח ולא המבוטח. דוג' נוספת, כאשר שטר הקבלה שנחתם אינו משקף את התנאים וההסכמות שהושגו על ידי הצדדים.
 • מקרים בהם המבוטח חתם על הסכם הפשרה בטעות. כך למשל, באחד המקרים בפסיקה חתמה נפגעת תאונת דרכים על שטר קבלה ושחרור לאחר שהגיעו הצדדים להסכם פשרה על בסיס אחוזי נכות שנמצאו אצלה. דא עקא, באותה עת לא ידעה על נזק משמעותי נוסף שנגרם לה בתאונה. בית המשפט נעתר לבקשתה והורה על ביטול שטר הקבלה לאור טעות זו.
 • כפייה ועושק. למשל, כאשר קיים פער אדיר בין הסכום הריאלי לו זכאי המבוטח ובין הסכום עליו הוחתם. באחד המקרים שנדון בפסיקה של תביעות ביטוח, הוחתם המבוטח על שטר קבלה ושחרור של כמה מאות שקלים. בהמשך, טען המבוטח כי המבטח ניצל את מצוקתו. בית המשפט קבע כי לאור הפער האדיר שבין הסכום לו היה זכאי אלמלא התפשר, אין כל הגיון כי אדם סביר יוותר מרצונו על סכום הגבוה בכמה מונים וביטל את ההסכם.
 • במקרים בהם ההחתמה גובלת בחוסר תום לב והתנהגות בלי ראויה. למשל, כאשר המבוטח מוחתם על שטר קבלה ושחרור בעודו מצוי בבית החולים, בטרם שקל כדבעי את ההסכם.

יחד עם זאת בית המשפט העליון הבהיר שהסכמי פשרה לא ייפתחו אל במקרים נדירים, בהם נשמטה הקרקע העובדתית שעמדה בבסיסו של ההסכם.

חוזר הפיקוח על הביטוח

בנוסף, חשוב לציין, כי גם המפקח על הביטוח נתן דעתו ביחס לכתבי קבלה ושחרור בחוזר שהוציא בשנת 2005. במסגרת החוזר מבהיר המפקח על הביטוח כי הגיעו לידיו פניות רבות של מבוטחים אשר הוחתמו במסגרת תביעות ביטוח שהוגשו על ידם על שטרי קבלה וויתור גורפים הפוגעים בזכויותיהם.

לשם כך ניסח המפקח מספר עקרונות. כך, הורה, כי שטר קבלה וויתור ייעשה רק במסגרת תביעות ביטוח בהן המבטח אישר את התשלום לסילוק סופי ולא כסכום שאינו שנוי במחלוקת. במקרים בהם נמסר תגמול כסכום שאינו שנוי במחלוקת יובהר כי אין בכדי כדי למנוע אפשרות של הגשת תביעות ביטוח על היתרה. נקודה נוספת שנקבעה היא ששטר הקבלה אינו יכול לכלול דרישה של המבטח כלפי המבוטח להשיב סכומים הגבוהים מסכום הפשרה.

לסיכום: טרם חתימה על שטר קבלה ושחרור, פנו לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ושקלו הנושא בכובד ראש. דעו, כי חתימה נמהרת ופזיזה עשויה להסב לכם נזק בלתי הפיך.

תגובות

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635  עדכונים   דיני ביטוח

   מאמרים
   פסקי דין
   הלכות
   תביעות
   שאל בפורום
   שאל בפורום

   שאלות אחרונות בפורום תביעות ביטוח

   • השכרת רכב פרטי

    13.09.21

    אני רוצה להשכיר את הרכב מידי פעם לחברים כדי לכסות את העלויות האחזקה, בפוליסה כתוב שהביטוח לא מכסה "מטרה עסקית של שימוש ברכב מנועי על בסיס חוזה שכירות

    מאת: מאיר

   • זימון לחקירה בחברת ביטוח

    01.06.21

    שלום, הייתי אשם בתאונה, הגשתי תצהירצ מיד לאחר התאונה תבעתי את הביטוח המקיף וקיבלתי החזר כספי . הצד השני (הצד שפגעתי בו) , "נזכר" רק לאחר מספר חודשים

    מאת: איציק קלדרון

   • סדר עדיפויות במיצוי תקרת ביטוח

    30.11.20

    שלום. יש לי ביטוח בריאות בחברת הפניקס. לאחרונה שלחתי להם מספר תביעות, כאשר חלקם בסכומים נמוכים, וחלקם בסכומים גבוהים. את התביעות בעלות הסכומים הגבוה

    מאת: מאיר נוימן