לא הוכיחה כי האירוע מוחרג בפוליסה | אלמוג-שפירא עו"ד

ביהמ"ש השלום בנצרת קיבל תביעת ביטוח של עיזבון והורי מבוטח אשר בוטח בחברת הביטוח כלל וסע בפוליסת ביטוח לתלמידים והתחשמל למוות. ביהמ"ש קבע: חברת הביטוח לא עמדה בנטל המוטל עליה להראות כי האירוע נכלל בחריג הפוליסה ולא מקנה פיצוי, ולפיכך עליה לשלם לתובעים את סכום הביטוח.

חזרה >

האותיות הקטנות שבפוליסה 

רכשת ביטוח? חשוב לדעת – לא כל אירוע מזכה בכיסוי ביטוחי. לרוב, תוכלו למצוא בתנאים הכלליים (הז'קט) חריגים לכיסוי הביטוחי. על פי הלכת בית המשפט העליון, המבוטח הוא הנושא בנטל להוכיח כי מקרה הביטוח התקיים. מנגד, ככל ותאגיד הביטוח טוען לתנאי או סייג אשר לשיטתו פוטר אותו מחבות, עליו מוטל הנטל להוכיח כי מתקיים.

מדריך תביעות ביטוח

נטלי הוכחה וכללי פרשנות בתביעות ביטוח

נסאר, יליד שנת 1989, התחשמל בחודש יולי שנת 2007 במהלך עבודתו ונפטר עקב כך. אותם זמנים, ביטחה "כלל וסע" את כלל תלמידי ביה"ס בו למד בביטוח תאונות אישיות קולקטיבי. לאחר התאונה, פנו הוריו של נסאר אל כלל בדרישה לקבל את כספי הביטוח, היות ומוות מתאונה מוגדר כמקרה מזכה בפוליסה.

כלל סירבה לשלם את התגמולים. "תאונה שאירעה בעבודה, בגינה התלמיד אשר נפגע זכאי לפיצויים מן המוסד לביטוח לאומי, מוחרגת בפוליסה", טענו נציגי כלל.

"אך, איננו זכאים לתגמולים מהביטוח הלאומי", טענו הורי נאסר. עוד ניסו להסביר לנציגי כלל כי התנאי האמור נועד ככל הנראה למקרים בהם נותר התלמיד בחייו ולא נפטר, אולם ניסיונותיהם נחלו כשלון.

בעקבות סירובה זה של כלל, הגישו הוריו של נסאר ועיזבונו תביעה לבימ"ש השלום בנצרת לחיובה בתשלום סכומי הביטוח.

"יש לפרש את הפוליסה כנגד המבטחת, אשר ניסחה אותה", טענו הוריו של נסאר בהליך המשפטי. החריג הנטען עוסק רק בתלמיד שנותר בחיים לאחר התאונה ולא נפטר, ולא בעיזבונו. בכל מקרה הבהירו, כי אינם כלל זכאים לתגמולים מן המוסד לביטוח לאומי, ולמצער חברת הביטוח לא הוכיחה זאת.

נציגי כלל חזרו וטענו בהליך המשפטי כי מתקיים חריג לכיסוי הביטוחי. לטענתם, אף אם מתקיים מקרה הביטוח, הרי שבמקרים בהם זכאי התלמיד לתגמולים מגורמים אחרים, ביניהם הביטוח הלאומי, בין היתר עקב תאונת עבודה, מוחרגים בפוליסה. כן טענה כלל כי אין מקום להבחנה בין זכאות תלמיד חי לבין זכאותו של עיזבונו, ויש לפרש את החריג בצורה רחבה הכוללת גם מקרי מוות, כאשר עיזבון התלמיד הוא אשר זכאי לפיצוי מן הביטוח הלאומי, וזאת למרות שלשונה של הפוליסה נוקבת במילה תלמיד בלבד.

כלל הוסיפה וטענה כי הסייג משמעו זכאות לתגמולים מן הביטוח הלאומי, ולאו דווקא קבלתם בפועל, ולכן היות ולא הוכיחו את אי זכאותם לתגמולי הביטוח הלאומי או לפחות כי ניסו למצות זכותם זו, נשללת זכאותם לפיצוי.

במקרים של עמימות, תפורש הפוליסה לרעת המנסחת

ביהמ"ש קיבל את התביעה. ראשית קבע ביהמ"ש שאין למעשה כל מחלוקת כי התלמיד נפטר בשל התממשות סיכון אשר חוסה תחת הגדרתו של מקרה ביטוחי, לפיכך דגש הדיון מועבר לשאלת התקיימות החריג כפי שנקבע לא אחת בפסיקה. ביהמ"ש אף ציין כי לאור המאפיינים המיוחדים של חוזי ביטוח בהיותם חוזים אחידים התגבשה במשך הזמן הדעה כי במצבים בהם נוסח החוזה אינו ברור ובהיר דיו, הפירוש שייבחר יהיה לרעת המנסחת, חברת הביטוח, ומיטיב עם המבוטח שהוא הצד החלש תוך הגשמת ציפיותיו הלגיטימיות והסבירות.

ביהמ"ש קבע כי אמנם יש לקבל את טענת כלל לאורה אין הבדל בין זכאות לפיצוי מאת הביטוח הלאומי לבין קבלתו בפועל, וזאת לאור העובדה כי דחייתה של גישה זו תסכל לגמרי את החריג לפוליסה, אך עם זאת דחה את עמדת כלל כי בזכאות תלמיד לפיצוי מן הביטוח הלאומי נכללת גם הזכות של עיזבונו. בלשונה של הפוליסה אין כל אחיזה לפרשנותה זו. אף בפרק ההגדרות בפוליסה, בחרה כלל שלא לציין כי במונח תלמיד נכללים גם אלו שבאים בנעליו. פרשנות התובעים, לפיה החריג דן בתלמיד חי אשר זכאי לתגמולים מן הביטוח הלאומי משתלבת היטב עם לשונה של הפוליסה ועם ההגיון, ואף מתיישבת עם הציפיות הלגיטימיות של המבוטחים, וראוי להעדיפה גם מן הטעם כי מדובר בחוזה אחיד בו יש לבחור בפירוש הנוגד לאינטרס המבטחת.

ביהמ"ש אף את טענתה של חברת הביטוח כי אין לקבל את התביעה משום שהתובעים לא הוכיחו את אי זכאותם לקבל תגמולים מן הביטוח הלאומי. בעניין זה הבהיר כי חברת הביטוח נקלעה לכלל טעות בטענתה זו, שכן הנטל להוכחת כל יסודות החריג מוטל עליה ולא על התובעים.

כלל חויבה בסופו של יום לשלם את תגמולי הביטוח בסך של כ-130,000 ₪.

[ת"א 618-05-08 נסאר נסאר ואח' נ' כלל וסע – חברה לביטוח בע"מ]

מאמרים נוספים בנושא

תנאים כתובים לא גוברים על הבטחות בעל פה
עו"ד רפאל אלמוג,
04.01.2015
בית משפט השלום בראשון לציון חייב את חברת הביטוח AIG לשלם למוטבת את תגמולי הביטוח ...קרא עוד
פרשנות המנוגדת לחוזה
עו"ד רפאל אלמוג,
20.03.2018
בית המשפט קבע כי פרשנות הראל לפוליסת "ריסק" שהנפיקה, אינה מתיישבת עם לשון הפוליסה ...קרא עוד
התנאים להוכחת הפרת חובת הגילוי וכוונת מרמה
עו"ד רפאל אלמוג,
02.10.2023
בית המשפט המחוזי קבע שלצורך הוכחת הפרת חובת הגילוי של מבוטח לגבי עניין מהותי ...קרא עוד

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *